Žádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik / Žádost o prodloužení platnosti osvědčení – SZÚ

Instituce:
Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2016

Hodnotitel zdravotních rizik – Žádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik nebo jeho prodloužení.

Žádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik / Žádost o prodloužení platnosti osvědčení – SZÚ

Hodnotitel zdravotních rizik – Žádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik nebo jeho prodloužení.

Formulář je v gesci Státního zdravotního ústavu.

Seznam příloh
Žádost o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik / Žádost o prodloužení platnosti osvědčení
Pravidelné novinky e-mailem