Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu (ČSSZ)

Tiskopis vyplňuje praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován a slouží jak pro cílené, tak pro komplexní vyšetření, s tím, že rozsah vyplňovaných údajů se liší právě v závislosti na tom, zda je ze strany OSSZ požadováno komplexní či cílené vyšetření.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Formulář se vyplňuje elektronicky na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.