Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu (ČSSZ)

Tiskopis vyplňuje praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován a slouží jak pro cílené, tak pro komplexní vyšetření, s tím, že rozsah vyplňovaných údajů se liší právě v závislosti na tom, zda je ze strany OSSZ požadováno komplexní či cílené vyšetření.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.