Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu (ČSSZ)

Tiskopis vyplňuje praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován a slouží jak pro cílené, tak pro komplexní vyšetření, s tím, že rozsah vyplňovaných údajů se liší právě v závislosti na tom, zda je ze strany OSSZ požadováno komplexní či cílené vyšetření.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Lhůta pro vyplnění předepsaného tiskopisu je obvykle stanovena na 15 dnů. Tiskopis, včetně případných příloh lze zaslat písemně ve fyzické podobě nebo odeslat prostřednictvím datové schránky ošetřujícího lékaře do datové schránky příslušné OSSZ.

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Doporučujeme