Měsíční výkaz o cenách tepla (Ceny Teplo 1-12)

Jednosložková cena tepla v Kč/GJ, dvousložková cena tepla – stálá složka ceny v Kč/GJ nebo Kč/kWh a proměnná složka ceny v Kč/GJ nebo Kč/kWh, roční tržby v tuzemsku za jednosložkové reprezentanty a roční tržby za proměnnou a za stálou složku, tržby za CPA 353011.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Vyplnitelné PDF.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Měsíční výkaz o cenách tepla (Ceny Teplo 1-12)