Náhrada příjmu vojáka při vojenském cvičení

Na základě potvrzené výše příjmu zaměstnavatelem bude vojákovi v záloze vyplacena náhrada výdělku po dobu vojenské činné služby.

Instituce
Ministerstvo obrany (MO)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář v gesci Ministerstva obrany.