Obecné sdělení/ žádost nezpoplatněná – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Podání, které obsahově nespadá do jiných formulářů, např. vyjádření ke zprávě úřadu, vyjádření k instančnímu řízení, smlouva, žádost o urychlení řízení, dotaz na stav řízení.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení do systému).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme