Oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb – Český báňský úřad (ČBÚ)

Instituce:
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Český báňský úřad na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) je uznávacím orgánem.

Oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb – Český báňský úřad (ČBÚ)

Český báňský úřad na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) je uznávacím orgánem.Další informace včetně formuláře naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.

Seznam příloh
Oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb
Pravidelné novinky e-mailem