Oznámení o zahájení výroby autochtonního rekonvalescentního séra – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Oznámení o zahájení výroby šarže veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra podává výrobce Ústavu pro Státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Oznámení o zahájení výroby autochtonního rekonvalescentního séra – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Oznámení o zahájení výroby šarže veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra podává výrobce Ústavu pro Státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Oznámení o zahájení výroby autochtonního rekonvalescentního séra
Pravidelné novinky e-mailem