Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

Tiskopis slouží zaměstnavateli k potvrzení výše náhrad vyplacených zaměstnanci po skončení jeho pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo z důvodu nemoci z povolání.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel potvrzuje výši vyplacených náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jež se zahrnují do ročního vyměřovacího základu zaměstnance.

Potvrzení předkládá žadatel o důchod, kterému byla náhrada za ztrátu na výdělku vyplácena.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme