Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2017

Zaměstnavatel je povinen podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ)

Zaměstnavatel je povinen podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem