Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ)

Zaměstnavatel je povinen podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.