Formulář žádosti o povolení k činnosti kontrolní laboratoře – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení k činnosti kontrolní laboratoře osvědčující jakost léčivých přípravků, všechna místa kontroly jakosti, druh prováděných zkoušek, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme