Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Poučení:

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Doporučujeme