Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2021

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Pravidelné novinky e-mailem