Přihláška k registraci pro právnické osoby – univerzální – Finanční správa ČR

Univerzální přihláška k registraci pro právnické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář 25 5102 MFin 5102 – vzor č. 23

Formulář „Přihláška k registraci pro právnické osoby – univerzální“ je určen právnickým osobám, které obdržely povolení nebo získaly oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začaly provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Právnická osoba povinna do 15 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně.

Elektronické formuláře jsou dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR.

Doporučujeme