Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her – Finanční správa ČR

Formulář pro podání přiznání k odvodu z loterií a podobných her.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Poplatníkem odvodu z loterií a jiných podobných her může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Upraveno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění p.p. Přiznání kodvodu z loterií a jiných podobných her se podává po uplynutí odvodového období kalendářního roku, součástí může být Zvláštní příloha k řádku 170.

Formulář 25 5539 MFin 5539 – vzor č. 6

Interaktivní formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače, některé internetové prohlížeče mají problém jej zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.