Průvodní doklad pro přeshraniční pohyb / přepravu odpadů – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Doklad doprovázející každou zásilku odpadu při přepravě odpadů z ČR do jiného státu, k níž byly vydány všechny potřebné souhlasy (výjimečně i při dovozu odpadů do ČR) Úplný název formuláře: Průvodní doklad pro přeshraniční pohyb / přepravu odpadů (Příloha IB nařízení 1013/2006)

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.