Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného „Přehledu o příjmech a výdajích“ ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01.01.2021

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu