Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2021 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného „Přehledu o výši daňového základu“ ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Paušální režim:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz