Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2020

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného „Přehledu o příjmech a výdajích“ ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného „Přehledu o příjmech a výdajích“ ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Seznam příloh
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem