Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2022 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného „Přehledu o výši daňového základu“ ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

Přehled OSVČ za rok 2022 je jednotný a platí i pro plátce v paušálním režimu, kteří mají povinnost předložit Přehled OSVČ

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023