Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Formulář žádosti o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2018

Tiskopisem žádá zaměstnanec společně se svým zaměstnavatelem o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními (formulář A1) a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela (bilaterální formulář nebo potvrzení o příslušnosti).

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.