Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance (ČSSZ)

Formulář žádosti o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Zaměstnanec společně se svým zaměstnavatelem žádá tiskopisem o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům, tj. formuláře A1 v případě evropských koordinačních nařízení nebo bilaterálního formuláře/potvrzení v případě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Pokyny:

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme