Veterinární předpis pro výrobu veterinární autogenní vakcíny – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinární autogenní vakcíny, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař.

Veterinární předpis pro výrobu veterinární autogenní vakcíny – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinární autogenní vakcíny, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Veterinární předpis pro výrobu veterinární autogenní vakcíny
Pravidelné novinky e-mailem