Veterinární předpis pro výrobu veterinární autogenní vakcíny – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinární autogenní vakcíny, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.