Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (citlivá činnost) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Žádost o vydání dokladu musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou a v rámci podnikatele obsahuje mj. popis konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Doporučujeme