Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (citlivá činnost) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Instituce:
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Žádost o vydání dokladu musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou a v rámci podnikatele obsahuje mj. popis konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (citlivá činnost) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Žádost o vydání dokladu musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou a v rámci podnikatele obsahuje mj. popis konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Seznam příloh
Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (citlivá činnost)
Pravidelné novinky e-mailem