Žádost o elektronickou komunikaci se systémy celní správy

Jedná se o žádost o povolení elektronické komunikace s celními orgány.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2019

Žádost se vyplňuje online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Celní správy.

Doporučujeme