Žádost o povolení dopravce živých zvířat – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář žádosti o povolení dopravy živých zvířat.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015

V případě, že chce osoba přepravovat zvířata pro hospodářské, komerční a podnikatelské účely nad 65 km z místa odeslání do místa určení, pak musí požádat místně příslušnou veterinární správu Státní veterinární správy o povolení dopravce. Seznam „Schválených dopravců přepravující zvířata“ je na webových stránkách Státní veterinární správy a postřednictví Evropské komise je k dispozici všem členským státům Evropské unie.

Doporučujeme