Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce (MPSV)

Formulář se přikládá pro účely žádosti o příspěvek.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.