Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (MZe)

Formulář žádosti o provedení soustavné kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Zákonem je stanovena povinnost, že u určitých rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných ve vyhlášce, které jsou rizikové z hlediska výskytu karanténních škodlivých organismů, před uvedením na trh musí být provedena soustavná rostlinolékařská kontrola zaměřená právě na zjištění, zda tyto rostliny nevykazují příznaky napadení těmito škodlivými organismy.

Doporučujeme