Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Zákonem je stanovena povinnost, že u určitých rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných ve vyhlášce, které jsou rizikové z hlediska výskytu karanténních škodlivých organismů, před uvedením na trh musí být provedena soustavná rostlinolékařská kontrola zaměřená právě na zjištění, zda tyto rostliny nevykazují příznaky napadení těmito škodlivými organismy.

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Zákonem je stanovena povinnost, že u určitých rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných ve vyhlášce, které jsou rizikové z hlediska výskytu karanténních škodlivých organismů, před uvedením na trh musí být provedena soustavná rostlinolékařská kontrola zaměřená právě na zjištění, zda tyto rostliny nevykazují příznaky napadení těmito škodlivými organismy.

Seznam příloh
Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
Pravidelné novinky e-mailem