Žádost o prověření způsobilosti k úřednímu měření – Český metrologický institut (ČMI)

Prostřednictvím formuláře subjekt žádá o prvotní a opakované prověření způsobilosti k úřednímu měření, popř. o doplňkové posouzení změn.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne Ing. Erich Ludwig, e-mail: eludwig@cmi.cz, případně Ing. Jiří Juza, jjuza@cmi.cz.

Doporučujeme