Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Osoba zacházející s potravinami živočišného původu tak smí činit pouze v zařízení, které bylo k tomuto účelu schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Osoba zacházející s potravinami živočišného původu tak smí činit pouze v zařízení, které bylo k tomuto účelu schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou

Další související soubory a informace naleznete na webových stránkách.

Seznam příloh
Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku
Pravidelné novinky e-mailem