Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Osoba zacházející s potravinami živočišného původu tak smí činit pouze v zařízení, které bylo k tomuto účelu schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další související soubory a informace naleznete na webových stránkách.

Doporučujeme