Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství – Státní veterinární správa (SVS)

Instituce:
Státní veterinární správa (SVS)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Jedná se o jednotné schválení chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury (ryb, korýšů a měkkýšů), kteří jsou vnímaví k nákazám uvedeným v příloze č. 2 veterinárního zákona nebo k nákazám v příloze č. 3, části II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, pokud je chov za účelem uvádění do oběhu (prodej, zpracování).

Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství – Státní veterinární správa (SVS)

Jedná se o jednotné schválení chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury (ryb, korýšů a měkkýšů), kteří jsou vnímaví k nákazám uvedeným v příloze č. 2 veterinárního zákona nebo k nákazám v příloze č. 3, části II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, pokud je chov za účelem uvádění do oběhu (prodej, zpracování).

Formuláře, pokyny a další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy.

Seznam příloh
Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství
Registrace hospodářství ryby
Registrace hospodářství měkkýši
Registrace hospodářství korýši
Pravidelné novinky e-mailem