Žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče – MPSV

Formulář žádosti o státní příspěvek na pěstounskou péči podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdjěších předpisů, žádá u krajské pobočky Úřadu práce o státní příspěvek dle počtu uzavřených dohod o výkon pěstounské péče

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme