Žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdjěších předpisů, žádá u krajské pobočky Úřadu práce o státní příspěvek dle počtu uzavřených dohod o výkon pěstounské péče

Žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (MPSV)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdjěších předpisů, žádá u krajské pobočky Úřadu práce o státní příspěvek dle počtu uzavřených dohod o výkon pěstounské péče

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Seznam příloh
Žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Pravidelné novinky e-mailem