Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu (ČSSZ)

Formulář je používán ze strany ošetřujících lékařů pro účely udělení souhlasu pacientovi volit si dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu (např. při probíhající intenzivní léčbě).

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu, může ošetřující lékař na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu OSSZ. O udělení souhlasu OSSZ žádá ošetřující lékař.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme