Žádost o vydání zbrojní licence – Ministerstvo vnitra (MV)

Instituce:
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva nebo k provozování pyrotechnického průzkumu. Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise.

Žádost o vydání zbrojní licence – Ministerstvo vnitra (MV)

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva nebo k provozování pyrotechnického průzkumu. Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Pravidelné novinky e-mailem