Žádost o změnu autorizovaných zástupců (MPO)

Odebírání stávajících a navrhování nových autorizovaných zástupců autorizované osoby v průběhu platnosti vydané autorizace. Dokládá se splnění kvalifikačních požadavků nových autorizovaných zástupců.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje přes software ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace). Kontaktní osoba: RNDr. Jana Bímová, oddělení technického vzdělávání a obranného průmyslu, e-mail: bimova@mpo.cz.

Doporučujeme