Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost je podávána podle ustanovení §5 odstavce 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

Žádost je podávána podle ustanovení §5 odstavce 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Při uvedení hnojiva do oběhu je třeba splnit požadavky související legislativy hnojiv. Registrace je jeden z legálních způsobů uvádění hnojiv do oběhu. Změna registrace se vydává v případě změny názvu hnojiva, identifikačních údajů výrobce nebo osoby.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva
Pravidelné novinky e-mailem