Žádost o zřízení dálkového přístupu do Evidence svěřenských fondů – Ministerstvo spravedlnosti

Subjekty vyčtené v § 65e odst. 3 rejstříkového zákona mohou zažádat o dálkový přístup k údajům v Evidenci svěřenských fondů.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Další formuláře v kategoriích

Typicky se bude jednat o tzv. povinné osoby (např. finanční instituce) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, kde je možné vyplnit formulář online.

Doporučujeme