Žádost o zřízení dálkového přístupu do Evidence svěřenských fondů – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Subjekty vyčtené v § 65e odst. 3 rejstříkového zákona mohou zažádat o dálkový přístup k údajům v Evidenci svěřenských fondů. Typicky se bude jednat o tzv. povinné osoby (např. finanční instituce) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace včetně formulářů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Formulář ve formátu MS Excel ke stažení v příloze.