Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby (systém bod–bod) (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby .

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.