Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby (systém bod–bod) (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby .

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby (systém bod–bod) (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby .

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem