Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01.01.2021

PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.