Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2021

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Seznam příloh
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem