Žádost soukromého subjektu o státní dotaci de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Instituce:
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Formulář žádosti soukromého subjektu o mimořádnou státní dotaci.

Žádost soukromého subjektu o státní dotaci de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Formulář žádosti soukromého subjektu o mimořádnou státní dotaci.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Seznam příloh
ádost soukromého subjektu o státní dotaci de minimis.
Pravidelné novinky e-mailem