Formulář žádosti o vydání povolení k distribuci veterinárních léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení k distribuci veterinárních léčiv, všechna místa distribuce, druh a rozsah distribuční činnosti, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Formulář žádosti o vydání povolení k distribuci veterinárních léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení k distribuci veterinárních léčiv, všechna místa distribuce, druh a rozsah distribuční činnosti, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Formulář žádosti o vydání povolení k distribuci veterinárních léčiv
Pravidelné novinky e-mailem