Registry a databáze

V rubrice najdete komentovaný přehled domácích i zahraničních registrů, databází a adresářů, které jsou dostupné on-line. Promyšlené využívání databází urychlí vaši orientaci v relevantních údajích a usnadní vaše rozhodování.