Právní prostředí, celní problematika

Legislativní normy z oblasti zahraničního obchodu. Bilaterální dohody ČR: o zamezení dvojího zdanění, o ochraně investic. Multilaterální dohody a organizace: mj. GATT, WTO, OECD, ICC. Celní problematika a tarifní i netarifní bariéry v mezinárodním obchodě, včetně zboží dvojího užití a obchodu s vojenským materiálem. Samostatná část je věnována Licenční správě MPO.