Albánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tiraně (Albánie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna (v tis. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR

28 291

22 147

21 802

23 833

29 200

Dovoz do ČR

4 704

4 546

6 850

8 988

8 506

Obrat

32 995

26 693

28 652

32 821

37 706

Saldo

+23 587

+17 601

+14 952

+14 845

+20 694

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře vývozu z ČR do Albánie v roce 2015 dle HS (4) dominovaly následující položky (v tis. Kč):

 1.

HS 8703

 Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob

208 455

2.

HS 8471

 Stroje automat. zprac. dat, jednotky, snímače a pod.

133 694

3.

HS 3402

 Prostředky povrchově aktivní, prací, čistící aj.

66 381

4.

HS 8410

 Turbíny, kola, vodní regulátory

40 793

5.

HS 2402

 Doutníky, doutníčky, cigarety z tabáku, náhražek

39 876

6.

HS 3809

 Přípravky k úpravě povrchu, apretování a pod. výrobky

34 995

7.

HS 6004

 Pletené nebo háčkované textilie o šířce převyšující 30 cm

29 556

8.

HS 8507

 Akumulátory elektrické vč. separátorů

15 080

9.

HS 8481

 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.

14 804

10.

HS 8544

 Dráty, kabely, vodiče elektr. izolované aj.

11 286

 Ve struktuře dovozu z Albánie do ČR v roce 2015 dle HS (4) dominovaly následující položky (v tis. Kč):

 1.

HS 6403

 Obuv se svrškem z usně

   71 723

2.

HS 6107

 Spodky, pyžama, župany a pod. pánské, chlapecké pletené   

32 892

3.

HS 6109

 Trička vrchní, tílka aj. nátělníky pletené

23 476

4.

HS 6108

 Kombiné, pyžama, kalhotky a pod. dámské, dívčí pletené

23 135

5.

HS 1211

 Rostliny, plody aj. pro parfumerii, lékařství a pod.

12 248

6.

HS 8544

 Dráty, kabely, vodiče elektr. izolované aj.

11 727

7.

HS 7202

 Feroslitiny

7 044

8.

HS 2716

 Energie elektrická 

5 608

9.

HS 0807

 Melouny (vč. vodních melounů)

5 375

10.

HS 3602

 Obleky, saka, kalhoty, komplety a pod. pánské, chlapecké

4 370

Zdroj. ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podrobná statistika platební bilance ČNB dle států pro albánsko-českou vzájemnou výměnu uvádí následující hodnoty pro rok 2015:

 • Kredit pro ČR: 86,9 mil Kč (rok 2014 25,3 mil. Kč)
 • Debet pro ČR: 16,6 mil. Kč (rok 2014 15,4 mil. Kč)
 • Saldo: 70,3 mil. Kč

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby

Ve vzájemném obchodě v oblasti služeb se v roce 2015 v největší míře uplatnily výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží). ČR zde realizovala služby za 34,1 mil. Kč a albánské subjekty tyto služby poskytly českým firmám v ČR za 2,1 mil. Kč. Druhou položkou co do výše plnění jsou dopravní služby. V roce 2015 ČR realizovala s Albánií v oblasti dopravy služby za 25,9 mil. Kč. V opačném gardu se realizovaly dopravní služby za 13,5 mil. Kč.

Pojišťovací služby ze strany ČR činily 1,1 mil. Kč v roce 2015 a ze strany Albánie 0,4 mil. Kč.

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby ze strany ČR pro Albánii představovaly hodnotu 25,7 mil. Kč s více než desetinásobným meziročním nárůstem (rok 2014 2,2 mil. Kč). Albánie v uvedených oblastech neposkytla v roce 2015 služby pro ČR.

V oblasti ostatních podnikatelských služeb ČR neposkytla Albánii významnější služby, kdežto albánské subjekty poskytly služby za 0,5 mil. Kč.  

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Tiraně o dalších českých investicích v Albánii po odchodu ČEZ, a.s. na podzim 2014 nemá žádné informace.

Od května 2009 firma ČEZ, a.s., která uspěla v privatizační soutěži, vlastnila 76% podíl ve společnosti na distribuci elektřiny Operatori i Sistemit te Shperndarje Sh. A. – OSSH se sídlem v Tiraně. Je to jediná distribuční společnost v zemi. Zbývajících 24 % patřilo albánskému státu. Společnosti byla v lednu 2013 ze strany státního dozorového orgánu ERE odebrána licence. V květnu 2013 ČEZ, a.s. notifikovala albánské vládě zahájení mezinárodní arbitráže. V červnu 2014 albánský stát a ČEZ, a.s. podepsaly dohodu o podmínkách mimosoudního řešení sporu. Po ratifikaci dohody dotčenými stranami v říjnu 2014 došlo k odprodeji akcií v držení společnosti ČEZ, a.s. albánskému státu za symbolické 1 EUR. ČEZ, a.s. obdrží kompenzaci za svoje investice v Albánii v hodnotě 95 mil. EUR do konce srpna 2018 v několika splátkách.

Firmy a joint ventures

Společnost GeoTest a.s., Brno, zabývající se geologickým inženýrstvím, provozovala aktivity v Albánii a zajímá se o nové příležitosti na zdejším trhu. Na rozvojové projekty vznikl společný podnik s názvem Envi-Alba Shpk. Tirana, jejímž 100% vlastníkem byla GeoTest Brno, a.s. Firma se zabývala revitalizací území znečištěného rtutí v oblasti bývalé výroby CI-PVC ve Vloře. Envi-Alba se rovněž podílela na rozvojovém projektu „Implementace nové technologie na ochranu životního prostředí pro ropný průmysl v regionu Kučova“. Firma Envi-Alba Shpk. byla po dokončení svého posledního projektu v Albánii na žádost české matky vyškrtnuta z obchodního rejstříku. 

Společnost WALMARK, s.r.o. prostřednictvím vlastního zastoupení vyváží do Albánie volně prodejná léčiva a potravinové doplňky, které se prodávají v sítích lékáren po celé zemi. Svoje zastoupení zde má i firma Preciosa, a.s. Firma přes své zastoupení prodává křišťálové sklo a bižuterii ve svých prodejnách v Tiraně. Obchodního zástupce má v Albánii i Paramo, a.s. O úspěšný prodej osobních automobilů značky ŠKODA se v Albánii v rámci Volkswagen Group stará společnost Porsche Albania.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi ČSR a Albánskou lidovou republikou (ALR) o kulturní spolupráci (1. 12. 1952)
 • Konzulární úmluva mezi ČSR a ALR (16. 1. 1959)
 • Smlouva mezi ČSR a ALR o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (16. 1. 1959)
 • Smlouva mezi ČR a AR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Tirana, 22. 6. 1995)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou AR o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Tirana, 18. 5. 1998)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany AR o vzájemné spolupráci (Praha, 27. 6. 1999)
 • Smlouva mezi vládou ČR a Radou ministrů Albánie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (Praha, 19. 11. 2009)
 • Dohoda o policejní spolupráci mezi MV ČR a MV AR podepsaná 27. 4. 2009 v Praze (vstoupila v platnost 1. 1. 2010)
 • Protokol mezi vládou ČR a Radou ministrů Albánie k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a AR o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005 (Tirana, 16. 4. 2012)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství a sportu AR o spolupráci v oblasti školství na léta 2015–2018 (Praha, 13. 10. 2015)
 • Smlouva mezi Albánskou republikou a Českou republikou o sociálním zabezpečení (Praha, 13.10.2015)

Platné smlouvy (v ekonomické oblasti):

 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě (Tirana, 20. 5. 1958) 
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokol (Praha, 7. 1. 1991), č. 90/1991 Sb.
 • Protokol mezi vládou ČSFR a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. 12. 1991 (Tirana, 23. 1. 1992)
 • Dohoda mezi ČR a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 27. 6. 1994), č. 183/1995 Sb.
 • Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Tirana, 22. 6. 1995), č. 270/1996 Sb.
 • Dohoda o úhradě albánského dluhu vůči bývalé ČSFR (Tirana, 19. 10. 2005)
 • Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů AR (Brno, 4. 3. 2008)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky AR (Tirana, 18. 4. 2008)
 • Protokol  mezi ČR a AR o změně Dohody mezi ČR a AR o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 8. 10. 2010)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí, lesů a vodního hospodářství AR (Praha, květen 2011)
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví AR o spolupráci v oblasti  zdravotnictví a lékařské vědy (Praha, září 2011)
 • Smlouva mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání AR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha, 13.10.2015)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci malých lokálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR byla v roce 2009 Ministerstvem zahraničních věcí ČR vyčleněna částka ve výši 0,5 mil. Kč na projekt s názvem „Profesionální formace ohrožených mladých lidí v diecézi Rreshen“. Tento projekt byl určen ke vzdělávání a rekvalifikaci mladých lidí obou pohlaví v oblasti Rreshen za účelem jejich uplatnění na trhu práce. Projekt pokračoval i v letech 2010 a 2011 s krytím 250 000 Kč a 200 000 Kč.

V rámci ZRS byl v roce 2009 zahájen projekt „Implementace nových technologií na ochranu životního prostředí v ropném průmyslu v regionu Kučova“ s realizací rozdělenou do následujících tří let a s celkovým rozpočtem 20 mil. Kč. První fáze projektu byla ukončena v prosinci 2009 zpracovanou analýzou rizik a doporučením nápravných opatření. Tento projekt byl ukončen v roce 2012.

ČR dále v roce 2009 vyčlenila částku ve výši 1,5 mil. Kč na projekt „Nedostatečná péče o dlouhodobé pacienty, převážně onkologické, kteří potřebují paliativní péči v Albánii“. Na tento projekt navázal v roce 2010 projekt „Rozvoj paliativní péče v Albánii prostřednictvím vzdělávání“ v částce 250 000 Kč. V návaznosti na předchozí projekty byl v roce 2012 realizován „Projekt péče o onkologicky nemocné pacienty“. Příspěvek ČR na projekt činil 150 000 Kč.

V roce 2009 proběhl další z řady seminářů organizovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR (ÚNMZ) zaměřený na technickou pomoc ČR albánské státní správě v oblasti zkušebnictví a metrologie. ÚNMZ spolupracoval s albánskými institucemi v oblasti technické pomoci již od roku 2003. 

Pro rok 2010 ČR vyčlenila celkem 125 000 Kč na projekt „Zvyšování úrovně perinatologické a neonatologické péče v Albánii“. Projekt byl realizován organizací ADRA ČR. Jeho vlastní provedení spočívalo v zajištění odborné stáže albánských lékařů na VFN a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a v poskytnutí materiálního vybavení pro Univerzitní nemocnici Královny Geraldiny v Tiraně. Na tento projekt v roce 2011 navázal projekt „Vytvoření programu ke zvýšení úrovně perinatologické péče v Albánii“ v hodnotě 200 000 Kč. Projekt pokračoval i v roce 2012 s financemi ve stejné výši, tj. 200 000 Kč. 

V roce 2013 byl realizován projekt v turistické oblasti kolem města Kukes s názvem „Vytvoření turistických vazeb prostřednictvím propagace turistického vybavení“. Na projekt ČR přispěla částkou 200 000 Kč. Prostřednictvím tohoto projektu bylo vytištěno 500 ks informačních turistických brožur, postaven informační turistický stánek vybavený počítačem a na příjezdu do města umístěn billboard s mapou a základními turistickými informacemi o regionu.

V roce 2013 v rámci dodatečného přidělení finančních prostředků ČR přispěla finanční částkou 74 000 Kč na realizaci projektu „Vybudování krátkého úseku cesty k vodopádu Gerrles“. Jedná se o vybudování turistické stezky za účelem usnadnění přístupu turistů k vodopádu nedaleko horského turistického střediska Theth v Drinských Alpách. Projekt byl ukončen v říjnu 2013.  

V roce 2014 došlo k realizaci celkem čtyř projektů z oblasti turismu. ČR přispěla na projekt zaměřený na zvýšení ubytovacích kapacit v Národním parku Divjake částkou 110 000 Kč. Stejná suma putovala i na realizaci projektu „Turistika pro rozvoj oblasti Kolonja“. Třetí projekt, rovněž s přispěním částky 110 000 Kč, byl realizován ve městě Burrel, kde za tyto prostředky došlo k vybavení turistické kanceláře municipality. Čtvrtý projekt přispěl k rekonstrukci tří turistických stezek v Národním parku Dajti za přispění ČR v hodnotě 70 000 Kč. 

V roce 2015 došlo k implementaci dvou malých lokálních projektů v oblasti sociálních služeb. Projekt s názvem „Společně proti zneužívání dětí“ se zaměřil na pomoc při rehabilitaci dětí a mladistvých, kteří jsou oběťmi nebo potenciálními oběťmi obchodování s lidmi. Díky tomuto projektu zahájila činnost mobilní jednotka sociálních pracovníků identifikující tyto oběti a potenciální oběti a ve spolupráci s policií je umístňuje do zařízení ve městě Elbasan, kde dochází k jejich rehabilitaci a k reintegraci do společnosti. Realizovaný projekt také pomohl rozšířit povědomí ve společnosti o fenoménu obchodování s lidmi. ČR implementaci projektu spolufinancovala částkou 250 000 Kč.

Druhý projekt roku 2015 pomohl vesnické škole v horách v nejchudší oblasti na severu země s rekonstrukcí prostor, dovybavením školních pomůcek a zařízením pro sport a volný čas, na které stát nemá prostředky. V rámci realizace projektu se nakoupily didaktické pomůcky a zařízení pro výuku. Díky projektu funguje ve škole chemický a biologický kabinet a zvýšila se tím úroveň poskytnutého základního vzdělání pro žáky. Na tento projekt ČR přispěla částkou 250 000 Kč.

ČR v roce 2015 v rámci popovodňové pomoci s odstraněním škod po povodních na jihozápadě země přispěla částkou 500 000 Kč municipalitě Berat na rekonstrukci a dovybavení víceúčelové budovy sloužící pro místní romskou komunitu v obci Morava (základní škola, školka, zdravotní středisko a komunitní centrum). Inaugurace projektu se uskutečnila 21. září 2015 v přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí ČR M. Marksové.

V roce 2016 se poprvé na Západním Balkáně implementuje rozvojový projekt za společné rozvojové spolupráce tří sousedních států střední Evropy. Tzv. Austerlitz/Slavkovská spolupráce ČR, Rakouska a Slovenska umožní alokaci více finančních prostředků na projekt s názvem „Národní park Dajt, dostupná a atraktivní turistická destinace“. Projekt předložený albánskou kanceláří mezinárodní nevládní organizace Regionální environmentální centrum má za cíl přeměnit Národní park Dajt v jedinečnou přírodní a turistickou destinaci obyvatel Tirany a jejího okolí. Realizací projektu dojde k vyznačení téměř 100 km turistických stezek na celém území Národního parku Dajt a v jeho bezprostředním okolí, vyhotovení brožur, letáků a turistické mapy, vytvoření webových stránek, aplikace pro chytré mobilní telefony a vzdělávací programy pro děti a mládež o atraktivitě parku s důrazem na šetrný přístup k přírodě a ochranu životního prostředí. Český komponent projektu, za finančního přispění ČR ve výši 200 000 Kč, spočívá ve vyznačení dalších 10 nových turistických stezek asociací Dajti Alpino Turistik, které navážou na první tři vyznačené v roce 2014 v rámci bilaterální rozvojové spolupráce České republiky a Albánie. Dostupnost atraktivních míst parku a blízkého okolí se tím značně rozšíří.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: