Argentina: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Argentinská republika (República Argentina). Název, který je odvozem z latinského slova „argentum“ – stříbro, používá země od r. 1860. Argentina je zemí mnoha bohatství, i když stříbro k nim nepatří, jak si to mysleli první španělští kolonizátoři, když této zemi dávali jméno. Tento kov se našel později a v mnohem větší míře na severu – v Bolívii a Peru – nicméně název již Argentině zůstal.

Složení vlády: lze najít na stránkách www.presidencia.gov.ar

Prezident: Ing. Mauricio Macri

Viceprezident (z titulu funkce i předseda Senátu): Marta Gabriela Michetti

Kabinet ministrů
Šéf kabinetuLic. Marcos Peña
Av. Pte. Julio A. Roca 782
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54–11) 4344–3768–3776
E–mail: prensa@jgm.gov.ar

Ministerstvo vědy, technologie a produktivní inovace
Ministr: Dr. Lino Barañao
Av. Córdoba 831
(1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4891–8300
E–mail: contacto@mincyt.gov.ar

Ministerstvo obrany
Ministr: Ing. Agr. Julio César Martínez
Azopardo 250
(1328) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4346–8800
E–mail: mindef@mindef.gov.ar

Ministerstvo sociálního rozvoje
Ministr: Dra. Carolina Stanley
Av. 9 de Julio 1925
(1332) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4379–3600
E–mail: mdsyma@desarrollosocial.gov.ar

Ministerstvo hospodářství
Ministr: Lic. Nicolás Dujovne
Hipólito Yrigoyen 250
(1310) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4349–5000/5010/5020
E–mail: webmaster@mecon.gov.ar

Ministerstvo financí

Lic. Luis Andrés Caputo

Hipólito Yrigoyen 250
(1310) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4349–5000/5010/5020

E–mail: webmaster@mecon.gov.ar

Ministerstvo školství
Ministr: Lic. Esteban José Bullrich 
Pizzurno 935
(1020) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4129–1000

Ministerstvo vnitra, veřejných prací a bytové výstavby
Ministr: Lic. Rogelio Frigerio
25 de Mayo 101/145
(1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4339–0800

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv
Ministr: Dr. Germán Carlos Garavano
Sarmiento 329
(1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4328–3015/19

Ministerstvo zemědělství a zemědělského průmyslu
Ministr: Dr. Ricardo Buryaile
Av. Paseo Colón 982
(1063) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4349 2000

Ministerstvo produktivního rozvoje
Ministr: Ing. Francisco Adolfo Cabrera

Hipólito Yrigoyen 250
(1310) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4349–0000/0010/0020

Ministerstvo energetiky a hornictví
Ministr: Ing. Juan José Aranguren
Av. Paseo Colón 171
(1063) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4349 - 5000

Ministerstvo zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a náboženských otázek
Ministr/Kancléř: Ing. Susana Mabel Malcorra
Esmeralda 1212
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54–11) 4819–7000

Ministerstvo zdravotnictví
Ministr: Dr. Jorge Daniel Lemus
Avenida 9 de Julio 1925
(1073) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.:  (54–11) 4379–9000
E–mail: consultas@msal.gov.ar

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti
Ministr: Dra. Patricia Bullrich
Gelly y Obes 2289
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerstvo práce, zaměstnání a sociálních jistot
Ministr: Lic. Jorge Alberto Triaca
Av. Leandro N. Alem 650
(1001) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.:  0800–666–4100
E–mail: consultas@trabajo.gov.ar

Ministerstvo turistiky

Ministr: Prof. José Gustavo Santos
Suipacha 1111, Piso 7°
(1008) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 0800- 555- 0016
E-mail: info@turismo.gov.ar

Ministerstvo kultury
Ministr: Lic. Alejandro Pablo Avelluto
Av. Alvear 1690
(1014) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54–11) 4129–2452
E–mail: info@correocultura.gov.ar

Ministerstvo dopravy
Ministr: Lic. Guillermo Javier Dietrich

Hipólito Yrigoyen 250, 12. patro
(1310) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

teléfono: 4349-5000

Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ministr:Rabín Sergio Alejandro Bergman
San Martín 451
(1004) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54 -11) 4348- 8200

Ministerstvo komunikací
Ministr: Dr. Oscar Raúl Aguad Beily

Perá 103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerstvo modernizace

Ministr: Lic. Andrés Horacio Ibarra

Av. Roque Sáenz Peňa 511

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (0054)11-5985-8600

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle sčítání obyvatel z roku 2010 má Argentina 40 117 096 obyvatel. Odhad pro rok 2017 je 44 044 811 obyvatel (zdroj: www.indec.gov.ar).

Demografická studie INDEC uvádí:

 

Celkem

Muži

Ženy

2009

40 134 425

19 657 086

20 477 339

2010

40 117 096

19 523 766

20 593 330

2012

41 281 631

20 222 859

21 058 772

2013

41 660 417

20 330 360

21 330 057

2014

42 669 500

20 896 203

21 773 297

2015

 43 131 966

 21 131 346

 22 000 620

2016

43 590 368

21 364 470

22 225 898

2017

44 044 811

 21 595 623

 22 449 188

Zdroj: www.indec.gov.ar

Průměrná hustota obydlení je 14,5 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pod 3 ob./km2).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,6 %.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

Z celkové populace je 49,0 % mužského pohlaví a 51,0 % ženského pohlaví.

Národnostní složení:

Argentinci (95 %), Španělé, Italové, Němci, Bolívijci, Chilané, Paraguayci, Peruánci. Argentina má velkou židovskou menšinu (odhaduje se cca 500 000), vlivní jsou i Arméni.

Náboženské složení:

Katolíci (uváděno 90 %, avšak 20 % praktikujících), protestanti (3 %), židé(2 %), muslimové (2 %).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Růst HDP ročně (%)

0,802

2,885

0,469

0,0 

- 2,3 

HDP (mld. USD)

607,596

622,054

540,164

540,213 

527,700 

HDP per capita (USD)

14 809,145

14 992,200

12 873,160

12.654,485 

11 995 365 

Nezaměstnanost (%)

7,2

7,1

7,3

7,4 

7,6 

Inflace (%)*

10,8

10,9

23,9

26,9 

41,0 

* Oficiální údaj, reálně vyšší
Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Argentinská ekonomika prochází složitým obdobím. v roce 2016 došlo k poklesu HDP o 2,3 %. Průmyslová výroba klesá již čtvrtým rokem za sebou, největší pokles je u automobilového průmyslu. Negativně se na průmyslové výrobě projevuje i krize v Brazílii, hlavního odběratele argentinských výrobků.

Inflace dosáhla v roce 2016 podle INDEC (Státní statistický úřad) 41 %. Nová vláda udělala ve Státním statistickém úřadu (INDEC) zásadní změny, v nových statistikách se to projevilo ve druhém pololetí 2016.

Nezaměstnanost se drží nad úrovni mezi 7-8 %, nicméně ve skutečnosti je mnohem vyšší, protože mezi zaměstnané jsou započítáni i příjemci podpor v nezaměstnanosti a příjemci dalších příspěvků.

Hlavním problémem země je kromě inflace i nízká exportní schopnost ekonomiky. Objem zahraničního obchodu neustále klesá, v roce 2016 byl export pouhých 57,737 mld. USD (růst o 1,7 % %), dovoz poklesl o 6,9 %, když dosáhl 59,757 mld. USD.

Od prosince 2015 nastoupila vláda Mauricia Macriho, který se snaží o návrat do ekonomické reality a návrat mezi normální země. Mezi prvními opatřeními byl sjednocen kurs deviz, byla zrušena většina exportních cel a omezení dovozů, dochází k narovnání cen energií (razantní zvýšení až o 400 %), dopravy a revizi dalších dávek.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet
 

2012

2013

2014

2015

2016 

Výdaje v % HDP

34,86

35,62

36,43

39,55

41,13

Vývoj bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za posledních 5 let (mil ARS)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

  870 912

1 138 264

   938 905 

   1 210 203

 1 791 563

Výdaje

  936 155

1 206 287

1 132 433

   1 431 517  1 898 889

Saldo

  -65 243

-68 023

  -193 528

   - 221 314

  -107 326

Údaje v národní měně (mld. ARS)
Zdroj dat: Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet plat. bilance (mil. USD)

-934,00

-4 635,00

-4 680,00

- 16 806,00 

- 15 024,00 

Kapitálový a finanční účet (mil. USD)

395,00

-3 840,00

-5,069,00

14 204,00 

28 894,00 

Devizové rezervy (změna v mil. USD)

-3 305,00

-11 824,00

807,00

- 5 880,00 

13 725,00 

Zahraniční dluh (mil. USD)

133 042,12

136 627,19

147 457,14

157 792,00

 

192 462,00 

Veřejný dluh (% HDP)

39,43

42,20

43,59

52,03

57,27 

Zdroj dat: INDEC

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky, pojišťovny a burza

Argentina má k 17.5.2017 tzv. „Riesgo país“ (což je spread nad úroky USA dluhopisů) ve výši cca 4,0 %. Od tohoto ukazatele se samozřejmě pohybují úroky nejen vládních a firemních dluhopisů, ale i úvěrů.

K nejdůležitějším bankám působícím v Argentině patří: Banco de la Nación Argentina, HSBC, BBVA Banco Francés, Banco Santander Río, Standard Bank, Citibank, Banco Galicia, ICBC (seznam argentinských bank lze najít na stránkách BCRA).

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daně na federální úrovni

 • Daň ze zisku a z příjmu (35 % pro podnikatele a mezi 9 a 35 % pro fyzické osoby v závislosti na výši příjmu)
 • Daň z majetku (1,25 % z hodnoty majetku)
 • Daň z převodu nemovitostí (1,5 % z hodnoty nemovitosti)
 • Daň z mobilní a satelitní komunikace (4 %)
 • Daň z úroků a bankovních půjček
 • Daň z přidané hodnoty (21 %, některé sektory 10,5 % a služby 27 % – především energie a telekomunikace)

Daň spotřební – sazba podle položek:

 • Cigarety 60 %
 • Ostatní tabákové výrobky 16–20 %
 • Alkoholické nápoje 12–20 %
 • Šampaňské 12 %
 • Pivo 8 %
 • Nealko nápoje, sirupy a likéry 8 %
 • Automobily a jiné benzínové motory 10 %
 • Luxusní zboží 20 %
 • Lodní a letecká osobní doprava 4 % nebo 8 % (podle výše ceny)

Dovozní cla (0–35 %), např. na automobily je aplikováno 35 % clo. Od určité cenové hranice je pak aplikována daň z přepychu ve výši 50 %.

Daň vývozní: nová vláda M. Macriho vývozní cla zrušila, pouze na vývoz sóji a jejích derivátů je daň 30 %.

Daně na provinční úrovni

 • Daň z hrubých příjmů (1,5–4 %)
 • Daň z nemovitosti
 • Notářské poplatky (1 %)   

Daně na obecní úrovni

 • jedná se o daně z různých služeb a další specifické

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: