Austrálie: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Austrálie a EU mají shodný přístup k řadě důležitých otázek mezinárodního významu. Rozdíly jsou však patrné v oblastech imigrační a vízové politiky, vzdělávání (problematika uznávání vysokoškolských diplomů a titulů členských zemí EU v Austrálii), v obchodní politice se řeší problémy především v zemědělství (australská sanitární a fytosanitární opatření).

Austrálie negativně vnímá bariéry v přístupu svých produktů na trh EU, zároveň však uplatňuje striktní karanténní opatření bránící přístupu zahraniční produkce na australský trh. S výjimkou přístupu na zemědělské trhy mají však EU a Austrálie v multilaterálních obchodních jednáních velmi blízké zájmy.

První významný mezník ve vztazích Austrálie a EU představovala společná deklarace z r. 1997, která zakotvila základy vzájemné ekonomické a politické spolupráce. Realita vzájemných vztahů však postupně překonala obsah Deklarace i následného společného komuniké z  r. 2002 a Austrálie a EU se proto dohodly na jejich nahrazení novým smluvním dokumentem, který by odrážel aktuální stav spolupráce a na jeho základě upravoval vzájemné vztahy v dalším období. Nový rámcový dokument EU-Austrálie (EU-Australia Partnership Framework), na němž se dohodli předseda EK Barosso a australský premiér Kevin Rudd v Bruselu v dubnu 2008, byl podepsán 29.10.2008 v Paříži

Rámcový dokument o spolupráci klade oproti předchozím smluvním dokumentům důraz  zejména na spolupráci v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu, spolupráci v regionu Asie a Tichomoří, vzdělávání, vědě a technologii a spolupráci v oblastech životního prostředí, klimatických změn a energetiky.

Smluvní dokument obsahuje Akční plán zahrnující 6 cílů:

  • posílení dialogu a spolupráce v oblasti společných zahraničně politických a globálně bezpečnostních zájmů
  • podpora obchodu na multilaterálním základě
  • rozšíření bilaterálního obchodu a investičních vztahů
  • posílení spolupráce a koordinace v regionu Asie a Tichomoří
  • spolupráce v oblasti energetiky a klimatických změn
  • posílení spolupráce ve výzkumu, vzdělávání, inovacích a výměně expertů

Zatímco v roce 2008 se připravovala smluvní základna pro další spolupráci mezi EU a Austrálií, tak k rozmachu vzájemných vztahů došlo v roce 2009 (za CZ a SE PRES).  Byla dosažena úprava textu v kapitole o klimatických změnách, která více reflektuje stanovisko EU, byly dohodnuty pravidelné konzultace na ministerské a expertní úrovni v oblasti ekonomiky a obchodu. Za přínos pro EU je považována skutečnost, že se podařilo prolomit negativní stanovisko Austrálie k zapojení EK do regionálních pacifických programů rozvoje infrastruktury. Došlo i k podstatnému nárůstu vzájemných návštěv.

Během oficiální návštěvy premiérky Gillardové v Bruselu v říjnu 2010 došlo ke shodě o formalizaci rozvíjející se vzájemné spolupráce prostřednictvím kvalitativně vyššího dokumentu, který bude mít charakter bilaterální mezinárodní smlouvy uzavřené mezi EU a Austrálií. Jedná se o tzv. Rámcovou dohodu o spolupráci (Framework Agreement). První formální jednání o smlouvě byla zahájena v Canberře 31. 11. 2011. Jednání o Rámcové dohodě s EU (EU Australia Partnership Framework) trvala téměř čtyři roky. Ministryně zahraničních věcí Austrálie Julie Bishopová spolu s vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU Federicou Mogheriniovou oficiálně ukončily jednání v dubnu 2015 v Bruselu.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Australia
18 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
AUSTRALIA

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je druhým největším obchodním partnerem Austrálie ve vzájemném obchodu zboží a služeb po Číně. Obchod mezi EU a Austrálií měl hodnotu 95,6 mld. AUD a představuje 14,5 % celkového australského mezinárodního obchodu. Obchodní bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce 2015-16 v hodnotě větší než 40 mld. AUD.   Z pohledu služeb si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie. EU je také největším zdrojem zahraničních investic v Austrálii s 33% podílem na celkových zahraničních investicích v AU. V roce 2016 činily investice EU v AU více než 1 bil. AUD (1,072 bil. AUD).

Austrálie má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU. Dne 15. 11. 2015 vydali australský předseda vlády,  předseda Evropské rady a předseda Evropské komise společné prohlášení o zahájení procesu sjednávání FTA AU-EU. V roce 2016 budou probíhat jednání o budoucí dohodě. Evropská Komise připravila v rámci veřejných konzultací pro zainteresované subjekty dotazník k podnikatelským aktivitám evropských firem v Austrálii. Obdobně se v rámci veřejného projednání dohody informuje o podnikatelských aktivitách australských firem v EU i australská strana.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Austrálie nefiguruje v destinacích rozvojové pomoci EU.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek