Bělorusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)
  • -Petrochemický průmysl
  • -Komponenty pro energetiku a energetické strojírenství (podíl na modernizaci)
  • -Strojírenská produkce (dodávky technologických celků)
  • -Dopravní infrastruktura
  • -Agrární /potravinářství

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti v Bělorusku - investice do rozvoje dopravní infrastruktury, městské infrastruktury, do petrochemického průmyslu anebo modernizace stávajících  elektráren a rozvodné sítě, energetickéstrojírenství (dodávání investičních celků), dodávky komponentů pro následnou výrobu běloruské strojírenské produkce  a  agrární sektor.

Výše uvedené sektorové příležitosti směřují k státním (v některých případech strategickým) podnikům Běloruska. Tyto klíčové podniky (ze 70%) kontroluje stát (přítok valut), který je také preferuje finančně. Dalším faktorem, je silná proexportní orientovanost Běloruska a široký rozsah průmyslové výroby. Orientace  ze strany ČR na dodávky technologických celků a modernizaci běloruských průmyslových závodů zvyšuje přidanou hodnotu vzhledem k tomu, že v  Bělorusku je „česká značka“ v některých oborech dobře etablovaná, což je v podmínkách této země značná výhoda.  ČR má v současnosti i vysoký podíl  tzv. investičního dovozu – strojů a technologií. Investoři z České republiky by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná následující obory:

Energetický průmysl

Růst energetické nezávislosti a diverzifikace dodavatelů je strategickým cílem pro běloruskou vládu v nadcházejících letech, pokud se jedná o rozvoj energetického potencionálu země do roku 2020. Bělorusko plánuje v nadcházejících letech snížit podíl Ruska ve svých dovozech energie z 90 % na 70 %. Nejvýrazněji vláda plánuje snížit podíl plynu na výrobě elektrické a tepelné energie, a to ze současných 90 % na 50 %. Stoupající náklady na zabezpečení tohoto zdroje paliva a dlouhodobě zacílená strategie Ruska, zaměřená na snížení tranzitu energetických zdrojů přes území postsovětských států, znamenají, že se výstavba jaderné elektrárny stane v krátké době hospodářskou prioritou pro další fungování ekonomiky Běloruska. Napomoci by měla i snaha více využívat domácích (vč. obnovitelných) zdrojů energie. Klíčovým slovem se stává tzv. zelená energetika. Snaha o větší energetickou soběstačnost a absence vlastního energetického strojírenství představuje šanci pro české firmy v oblasti dodávek zařízení pro vodní elektrárny, větrné elektrárny a malé elektrárny na místní suroviny (biomasa, rašelina). Zvyšuje se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, zejména v komunálním sektoru (potenciál u dodávek elektrických kotelen). V tomto vysoce konkurenčním prostředí je však třeba mít vždy na paměti i sílu zahraniční konkurence, zejm. z Itálie a Německa.

Strojírenský průmysl

ČR by se primárně měla soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl - běloruské státní podniky v oblasti těžby, zpracování surovin (ropa, plyn), distributory ropy a podniky chemického průmyslu. Strojírenská produkce, tzn. dodávky technologických celků a modernizace průmyslových závodů, zde jsou příležitosti pro české dodavatele odůvodněné v řadě případů dlouholetou zkušeností.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Významnou prioritou běloruské vlády je podpora zemědělství a potravinářského průmyslu (vzrostl v roce 2016 o 3,4%.). V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu, resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu (v mlékárenství, masném průmyslu, cukr, řepka). Zejména chov zvířat (farmy, vepříny) a následná produkce vepřového masa patří v současnosti mezi priority běloruské vládní politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu po zavedení sankcí. Chov a zpracování hovězího i vepřového masa má stále značné rezervy – rostoucí spotřeba masných výrobků (zejména do Ruské federace, kam směřuje více jak 97 % běloruského vývozu masa a masné produkce) dává předpoklad pro další navyšování, resp. modernizaci stávajících výrobních kapacit (např. porážecí linky). Investice mají směřovat zejména do cechů na výrobu klobás, ale i do skladovacích prostorů a chladících kompresorových zařízení. Živočišná výroba a na ni navazující zpracovatelský průmysl patří ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou běloruským státem finančně podporovány. Příznivá situace se však může změnit s ohledem na mimořádně nízkou geografickou diverzifikaci dodávek základních druhů zboží, kdy prakticky u všech skupin zboží dominuje Rusko, které v současné době aktivně provádí politiku substituce dovozu potravin. Zajímavou příležitost pro české dodavatele představují možné dodávky moderní obalové techniky a obalových materiálů.

Železniční a kolejová doprava, infrastruktura

V dopravní infrastruktuře, která souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického systému země, je příležitost v nabídce kolejové techniky (komponentů, tj. podvozky, kola, generátory, sedací soupravy apod.). Dovoz může být z běloruské strany podmíněn částečnou lokalizací výroby. Bělorusko si již nyní osvojuje vlastní výrobu podvozků a dalších komponentů, tudíž se prostor pro české exportéry zřejmě bude zužovat. Městská infrastruktura - nutnost komplexní modernizace vodovodních a odpadních sítí (příležitosti zejména v oblasti výměn komponentů u kanalizace).

Aktuální sektorové příležitosti pro Bělorusko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2017

Bližší informace ke všem uvedeným akcímBližší informace ke všem uvedeným akcím:
MINSKEXPO
ul. Timirjazeva 65, 220035 Minsk
Web: http://minskexpo.com/
E-mail: minskexpo@solo.by
Telefon : +375-17 226-90-84, fax: +375-17 226-99-36
 
BELINTEREXPO
Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk
Web: www.belinterexpo.by 
E-mail: mail@belinterexpo.by 
Telefon/fax: +375/17 290 72 52, +375/17 290 72 55, +375/17 290 72 57
 
EXPOFORUM
Adresa: ul. Prytyckého 91, kancelář 432, 220140 Minsk
Web: http://www.expoforum.by
E-mail: expo@expoforum.by 
Telefon : +375 (17) 314 34 30
 
BELEXPO
Web: http://www.belexpo.by
E-mail: office@belexpo.by
Telefon : (+375 17) 334 24 46
Fax: (+375 17) 334 70 05
 
ZAO Technika a komunikace
Adresa: ul. Zamkovaja 27, místnost 3, 220004 Minsk
Web: http://www.tс.by
E-mail: office@tc.by
Telefon : + 375 (17) 3060606, 2269014
Fax: + 375 (17) 2033386

BELLEGMAŠ (31. ledna - 02. února 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 23. Mezinárodní specializované výstavy lehkého průmyslu. Stroje a zařízení na zpracování přírodních a umělých vláken, tkalcovské zařízení, šicí a pletací stroje, zařízení na výrobu oblečení, obuvi, koženého zboží aj. Specializované výstavy: Všechno pro šití; Obuv, oblečení, textil; Pracovní oblečení, bezpečnost a ochrana práce. Pořadatel: MINSKEXPO.

Čistírna a prádelna (31. ledna - 02. února 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní specializované výstavy: Čistírna a prádelna (16. mezinárodní specializovaná výstava zařízení pro chemické čistírny a prádelny); Specializovaná výstava Čistota a hygiena (profesionální úklidové služby, úklidová technika, čisticí stroje, vybavení a prostředky, průmyslové čištění, sběr a svoz odpadů, hygiena, dezinfekce aj.). Pořadatel: MINSKEXPO.

Automatizace a elektronika (7. – 10. února 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní specializované výstavy: Automatizace a elektronika (technické součástky, automatické, kontrolní a řídicí systémy. IT, elektronika, materiály a vybavení); Elektrotechnika, světla (elektrotechnické stroje a aparáty na výrobu energie, vysokonapěťová zařízení, osvětlení). Pořadatel: MINSKEXPO.

Kancelářské potřeby (8. – 12- února 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 14. Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh kancelářských potřeb a souvisejících výrobků. Pořadatel: BELEXPO.

Vzdělání a kariéra (16. – 18. února 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 4. 15. mezinárodní specializovaná výstava vzdělávacích služeb a programů středního a vyššího školství, jazykových kurzů, informačních technologií a vzdělávacího turismu. Pořadatel: EXPOFORUM.

Výukové technologie (16. – 18. února 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 4. 8. mezinárodní specializovaná výstava. Informační technologie ve výuce, vzdělávací počítačové programy, dálkové vzdělávání a e-learning, vybavení a literatura, internetové portály. Pořadatel: EXPOFORUM.

Svatební salon (17. – 19. února 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 16. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh svatební módy a služeb. Oblečení, obuv, bižuterie, kadeřnictví, fotografie, svatební dorty, design, catering, floristika, hudba, dárky, svatební cesty aj. Pořadatel: BELEXPO.

Nejlepší dárek (1. – 7. března 2017) 12. mezinárodní výstava – veletrh suvenýrů a dárků. Pořadatel: BELEXPO.

FUN EXPO (8. – 10. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 4. Mezinárodní výstava zábavního průmyslu. Vybavení a technologie, nábytek, hrací automaty, móda, catering, event marketing aj. Pořadatel: BELINTEREXPO.

Lov a rybolov. Jaro (9. – 12. března 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura. Pořadatel: BELEXPO.

Svět dětství (15. – 18. března 2017) 13. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh.  Hračky a hry, oblečení a obuv, knihy, zboží a služby pro dětské zdraví, výtvarné kroužky a sportovní kluby, potraviny, nábytek, aktivity pro děti, programy a projekty sociální podpory rodin a dětí. Pořadatel: BELEXPO.

HoReCa. RetailTech (21. – 23. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 26. specializovaná výstava zaměřená na tendence rozvoje a technologie v pohostinství. Restaurace, potraviny a nápoje, RetailTech, hotely. Pořadatel: EXPOFORUM.

STROJEXPO (21. – 24. března 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 20. mezinárodní specializovaná výstava. Moderní stavební materiály, technologie a zařízení, zásobování vodou, topení, osvětlení aj. Specializované salóny: Nízkopodlažní stavebnictví; Střechy a fasády; Povrchové materiály a výzdoba. Pořadatel: BELEXPO.

BelarusMedica (21. – 24. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializovaná výstava výrobků, techniky a technologií ve všech odvětvích zdravotnictví. V roce 2016 se výstavy zúčastnilo více než 200 vystavovatelů z 14 zemí, mezi nimiž jsou světoví lídři ve výrobě léčiv a zdravotní techniky. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Běloruský stavební týden (28. – 31. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializované výstavy. Stavební technika a materiály, projektování aj. Specializované výstavy: Zařízení pro stavební a těžební průmysl; BELKOMMUNTECH (topení, zásobování plynem, energeticky úsporné zařízení a technologie, zásobování vodou, ventilace a klimatizace, elektrické sítě, osvětlení, komunální a provozní služby, hromadná doprava); speciální salon Dřevostavby a zahradní domky. Krajina. Interiér. Pořadatel: MINSKEXPO.

Květiny. Semena. Zahrada (28. – 31. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Zemědělská technika a technologie, šlechtění a semenářství, hnojiva, skleníky, pokojové rostliny, zahradní a krajinný design. Pořadatel: EXPOSAN.

Voda a teplo (28. – 31. března 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 19. mezinárodní výstava zaměřená na vše okolo vody:  topení, čerpadla a bazény, potrubí a armatura, klimatizace a ventilace, zelené technologie, Smart Home. Specializovaný salón Lázně a sauny. Pořadatel: EXPOFORUM.

BELTEXLEGPROM. Jaro (29. – 31. března 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 30. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi. Pořadatel: BELEXPO.

Kovoobrábění (4. – 7. dubna 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstavy a salóny zaměřené na poslední výdobytky v kovoobrábění. Specializované výstavy: Kovoobrábění (technologické novinky, inovace a tendence rozvoje kovoobráběcího odvětví, kovoobráběcí stroje a brusné nástroje); Svařování – řezání (zařízení, materiály, technologické postupy při svařování, kontrolní zařízení); Prášková metalurgie (materiály, technologie a zařízení v práškové metalurgii, salón NANOTECH-Minsk-2017 - nanotechnologie); speciální salón Ochrana před korozí (metody a přístroje monitoringu a diagnostiky; zařízení, materiály a technologie antikorozní ochrany). Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

Rekreace (5. – 8. dubna 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 20. mezinárodní jarní výstava – veletrh služeb v cestovním ruchu. Dovolená, služební cesty, plavby, dopravní služby, sportovní potřeby, pojištění, hotelový servis. Pořadatel: BELEXPO.

Inovace v mlékárenském průmyslu (11. – 13. dubna 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializovaná výstava a konference. Technologie a zařízení pro mléčné farmy, genetika a biotechnologie, doprava mléka a mléčných výrobků, marketing, reklama a propagace produkce, vzdělávání a rekvalifikace. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Nábytek, inovace, interiér (11. – 14. dubna 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 23. mezinárodní specializovaná výstava. Nábytek, kuchyň, inovační materiály, vybavení, zařízení a nástroje pro výrobu nábytku, textil, osvětlení, nádobí, opravy bytu. Pořadatel: EXPOFORUM.

TIBO (18. – 21. dubna 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 24. Mezinárodní specializované fórum. Jedna z největších IT-výstav v SNS a Pobaltí: telekomunikace, informační a bankovní technologie. Fórum každoročně přitahuje pozornost předních běloruských a zahraničních výrobců telekomunikačních zařízení, počítačů a softwaru, bezpečnostních systémů, poskytovatelů služeb. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

LESDREVTECH(26. – 28. dubna 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. 17. mezinárodní specializovaná výstava. Stroje, zařízení a technologie pro lesnictví a těžbu dřeva. Technologie a zařízení pro zpracování dřevěného odpadu a využití místních paliv, dřevostavby. Pořadatel: BELEXPO.

Média v Bělorusku (3. – 6. května 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 14. 21. mezinárodní specializovaná výstava. Tištěná a elektronická média, zpravodajské agentury, internetové služby, nakladatelství aj. Pořadatel: BELEXPO.

MILEX (20. – 22. května 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 111, ul. Čkalova 38/1. 8. Mezinárodní výstava zbraní a vojenské techniky. Obrněná vozidla, systémy protivzdušné obrany, munice, chemikálie, informační systémy a systémy informační bezpečnosti, letectví, vojenské vysoké školy, vojenská medicína. Pořadatel: BELEXPO.

Běloruské průmyslové fórum (23. – 26. května 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 20. mezinárodní výstavní projekt. V rámci akce proběhnou: 20. mezinárodní výstava TechInnoProm: Technologie a inovace v průmyslu; IMTECH - speciální výstava inovativních materiálů a technologií v rámci 20. mezinárodní výstavy TechInnoProm; PLASTECH - specializovaná výstava polymerních materiálů a technologií; mezinárodní sympozium Technologie. Zařízení. Kvalita; kooperační burza Věda a průmysl - strategie inovační spolupráce; mezinárodní soutěž energeticky a zdrojově úsporných a technologií a zařízení. Pořadatel: EXPOFORUM pod záštitou Vlády Běloruské republiky.

BELAGRO (6. – 10. června 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2, ul. Čkalova 38/1. Běloruský týden zemědělského průmyslu. Specializované výstavy: BELAGRO (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, včelařství, potravinářského a veterinárního odvětví. V rámci výstavy bude připraven salón „Bioplyn 2017“; BELFERMA (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví); Potravinářský průmysl (mezinárodní výstava potravinářské produkce a zařízení); PRODMAŠ.CHOLOD.UPAK (mezinárodní výstava zařízení a technologií pro potravinářský průmysl, chladicích a balicích zařízení, technologií a materiálů). Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

EXPO-RUSSIA BELARUS (21. – 23. června 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Průmyslová výstava zaměřená na energetiku, strojírenství, dopravu, lehký průmysl, agroprůmyslový komplex, medicínu, vzdělání a farmaceutiku. Cílem je posílení vztahů mezi Ruskou federací a Běloruskem. Pořadatel: OAO ZARUBEŽ-EXPO, BELEXPO.

Pro naše děti (24. – 31. srpna 2017) 11. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Zboží pro těhotné ženy a kojící matky, zboží a služby pro děti, oblečení a obuv pro děti a mládež, potraviny, vzdělávací a rozvojové hračky a hry, dětský nábytek, dětské umělecké kroužky a sport. Pořadatel: BELEXPO.

Ahoj, školo! (24. – 31. srpna 2017) 18. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh školních potřeb. Pořadatel: BELEXPO.

BUDPRAGRES (5. – 8. září 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstava materiálů, technologií, techniky, vybavení, výroby, architektury, projektování, speciálních oděvů a úspory energie a zdrojů, bezpečnostních systémů. V rámci výstavy budou uspořádány: Specializovaná výstava Květiny. Semena. Zahrada (zemědělská technika a technologie, šlechtění a semenářství, hnojiva, skleníky, pokojové rostliny, zahradní a krajinný design. Pořadatel: EXPOSAN; Salón Stavební technika; Salón Dveře a zámky. Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

NÁBYTEK (13. – 16. září 2017) 24. mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Nábytek, materiály, příslušenství a náhradní díly, osvětlení, design. Pořadatel: BELEXPO.

Člověk a bezpečnost (19. – 21. září 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 9. mezinárodní výstava. Ochrana zdraví a života, bezpečnostní systémy, bezpečnost dopravy, bezpečnost práce aj. Pořadatel: EXPOFORUM.

Lov a rybolov. Podzim (20. – 23. září 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura. Pořadatel: BELEXPO.

Medicína a zdraví (26. - 28. září 2017) 25. mezinárodní specializovaná výstava. Lékařská technika a zařízení, diagnostika, laboratorní medicína, zdravotnický nábytek, farmaceutické výrobky, rehabilitace, zubařští, zdravotnické služby. Pořadatel: MINSKEXPO

TOURBUSINESS (27. - 29. září 2017) 24. mezinárodní výstava cestovního ruchu. Cestovní ruch, pojištění, dopravní služby. Pořadatel: BELEXPO.

Doprava a logistika 2017 (3. – 5. října 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského týdne dopravy. Výstavy se účastní zahraniční dopravní a logistická centra, výrobci a prodejci automobilů, dodavatelé vybavení pro logistická centra, pojišťovny. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

BELTEXLEGPROM (3. – 6. října 2017) 41. mezinárodní výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi. Pořadatel: BELEXPO.

STROJEXPO. Podzim (10. – 13. října 2017) 14. mezinárodní specializovaná výstava. Moderní stavební materiály, technologie a zařízení. Pořadatel: BELEXPO.

Energy Expo (10. – 13. října 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstavy v rámci 22. Běloruského energetického a ekologického fóra: Mezinárodní specializovaná výstava Energetika. Ekologie. Úspora energie. Elektro; 9. mezinárodní specializovaná výstava AtomExpo; 3. mezinárodní specializovaná výstava a konference ExpoCity  věnovaná rozvoji měst; Specializovaná výstava Vodní a vzdušní technologie; 13. specializovaná výstava ExpoLight (osvětlovací zařízení). V roce 2016 se výstavy zúčastnilo cca 300 organizací z 14 zemí. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Stomatologie Běloruska (18. – 20. října 2017) Minsk, Dzeržinského třída 83. 13. mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského stomatologického fóra. Zařízení, materiály a technologie ve všech odvětvích žabařství. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Zpracování dřeva (24. – 27. října 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní stavební výstava vybavení a technologie nábytkového a dřevozpracujícího průmyslu. Specializovaný salón Bioenergetika (biopaliva, obnovitelné zdroje energie); Specializovaný salón Nábytkové příslušenství, doplňky, materiály. Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

KULTBYTKHOZTOVARY(24. – 27. října 2017) 21-tý mezinárodní specializovaná velkoobchodní výstava – veletrh zboží pro domácnost. Pořadatel: BELEXPO.

Autoservis. Mechanika. Autodíly (25. – 27. října 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní specializovaná výstava. Autoservis, náhradní díly, pojištění, autoškoly. Pořadatel: MINSKEXPO.

Silniční stavitelství (25. – 27. října 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializovaná výstava. Výstavba, opravy a údržba silnic a mostů, dopravní značení, světla a signalizace, bezpečnost, parkování, logistika, čerpací stanice. Pořadatel: MINSKEXPO.

MoneyFest (26. – 28. října 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 4. 12. mezinárodní specializovaná výstava. Bankovnictví, pojišťování, leasing, Forex, mikrofinancování, důchod. Pořadatel: EXPOFORUM.

Inter Style (2. - 5. listopadu 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 16. mezinárodní specializovaná výstava zboží a služeb v oblasti krásy a zdraví. Parfémy, kosmetika, léčebná kosmetika, péče o pleť, tělo a vlasy, zařízení, nábytek a doplňky pro SPA centra, kadeřnictví, kosmetické salóny, solária, módní doplňky, bižutérie aj. Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

TRADE EXPO.by (14. - 16. listopadu 2017) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Mezinárodní výstava obchodního zařízení a služeb. Specializovaný salón Nádobí a sklo. Pořadatel: MINSKEXPO.

PRODEXPO (14. – 17. listopadu 2017) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Velkoobchodní mezinárodní výstava - veletrh potravin a nápojů. Pořadatel: BELEXPO

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: