Bělorusko

Rozcestník vám přináší jedinečné informace z teritoria Bělorusko, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na běloruský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo z Běloruska od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

Aktuality z Běloruska

Rozcestník
• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí