Chile: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 6. 2017

Energetika klasická (turbíny, generátory, čerpadla, kotle atd.), Obnovitelné zdroje (elektrárny fotovoltaické, eolické)

Chile je dlouhodobě makroekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Tuto makroekonomickou a politickou stabilitu potvrzují rovněž nejvýznamnější světové ratingové agentury.

Nicméně v Chile rovněž existuje dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky. Kvůli vysoké seismické aktivitě nelze využít jaderné elektrárny a v Chile se vytvořila situace, kdy její hlavní nosné odvětví – důlní průmysl – je vysoce náročné na energii a dostupnost energie a její cena jsou narůstajícím problémem. Proto předešlá vláda i současná vláda učinily z rozvoje energetiky naprostou národní prioritu a energetické projekty mají všemožnou podporu. Největší dynamiku má nyní rozvoj v oblasti obnovitelných energií, zvláště v oblasti energie sluneční. Připravuje se rovněž výstavba tepelných elektráren a modernizace stávajících – příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren se v současné době z důvodů silné ekologické lobby ukazují jakožto nejnadějnější malé a střední hydroelektrárny.

ZÚ Santiago de Chile zdůrazňuje, že k získání zakázek v Chile je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. Velmi doporučujeme, aby se české firmy snažily získat zakázky v chilské energetice nejen jakožto samostatné subjekty, nýbrž rovněž v rámci spolupráce s významnými zahraničními firmami.

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Eolické elektrárny
 • Malé vodní elektrárny
 • Stavba kovových konstrukcí pro elektrárny
 • 730690 Trouby, trubky, profily duté ost, z železa, oceli
 • 731100 Nádoby tlak. pro plyn stlač, zkapal,z žel, oceli
 • 7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
 • 7321 Kamna kotle vařiče z železa oceli
 • 8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné
 • 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou
 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.
 • 8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap.
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory

Důlní průmysl

Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60% na exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi, nicméně se těží rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl spotřebovává velmi širokou škálu vybavení, pomůcek a zboží. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měla zohlednit i velké státní podniky, jako například CODELCO, a rovněž potřeby malých a středních soukromých horníků, jejichž zakázky se zdají být lépe kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Rovněž v případě důlního průmyslu je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. V případě českých exportérů, kteří mají zájem o prodeje do chilského důlního průmyslu, doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a konzultovat strategii a konkrétní postup.

 • 8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní
 • 870410 Vozy terénní vyklápěcí
 • 870423 Vozidla nákladní, motor pístový vznět, nad 20t
 • 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 842951 Nakladače lopatové čelní
 • 842959 Lopaty, rydla, mechanické ostatní
 • 8431 Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz
 • 4011 Pneumatiky nové z pryže
 • 7228 Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap
 • 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním
 • 2807 Kyselina sírová oleum
 • 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
 • 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8501 Motory elektrické generátory
 • 843041 Stroje hloubicí,vrtací s vlastním pohonem
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory
 • 7318 Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel

Kolejová vozidla

Chilská prezidentka Michelle Bacheletová oznámila, že v zájmu reaktivace ekonomiky a modernizace infrastruktury.

Z dosud známých projektů lze zmínit výstavbu nových tras metra v hlavním městě Santiagu de Chile, rozšíření a modernizace příměstských vlaků v Santiagu de Chile (Quinta Normal, Batuco, Melipilla – celkově cca 100 km).

Ve městě Iquique bude postavena lanová dráha v délce 3,3 kilometru a počítá se s investicí 45 milionů USD. Ve městě Antofagasta se jedná o stavbu lanových drah v délce 20 km s celkovou investicí 275 milionů USD. Ve Valparaísu to bude nová lanová dráha za 66 milionů USD. Ve městě Concepción by měl být vybudován příměstský vlak za 400 milionů USD a rovněž ve městech Temuco a Puerto Montt se připravují studie ke stavbě tratí pro příměstské vlaky.

Zvýšená pozornost chilské vlády vůči dopravní infrastruktuře by mohla podle místních dobře informovaných zdrojů oživit projekty tramvají pro čtvrti Las Condes a La Florida v hlavním městě a rovněž by mohla zahrnovat modernizace stávajících železnic.

 

Vodní a odpadové hospodářství

 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
 • Čističky odpadních vod
 • Mobilní úpravny vod, výroba pitné vody za mimořádné situace
 • Spalovny komunálního odpadu

Strojírenství

Jedná se o natolik širokou škálu příležitostí, že v tomto formátu nelze poskytnout doporučení strategie pro každý výrobek. Chile importuje 60% průmyslových a strojírenských výrobků. Výrobky z ČR mají v Chile dobrý zvuk a dosud trvá vzpomínka na některé strojírenské výrobky z Československa. Zájemcům doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a připravit konkrétní specifickou strategii. Výhodu mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit dlouhodobý servis a předvést své výrobky fyzicky přímo před zájemci. Tak jako ve všech ostatních oborech platí v Chile pravidlo, že k proniknutí na trh je nutno uskutečnit sérii investicí a získat přístup k relevantním osobám. ZÚ Santiago de Chile může být v tomto procesu nápomocen, nemůže však nahradit odhodlání vývozců a jejich schopnost riskovat tím, že do přípravy projektu vloží finanční prostředky na právní poradenství a přípravu projektu v místě. Dlouhodobě se ukazuje, že nejnadějnější cesta k úspěchu vede přes vyslání vlastního reprezentanta (byť dočasně) nebo získání místního zástupce.

 • 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
 • 843840 Stroje, přístroje pro pivovary
 • 843850 Stroje, přístroje k zpracování masa, drůbeže
 • 843860 Stroje, přístroje k zpr. ovoce, ořechů, zeleniny
 • 843880 Stroje ost. k prům.výrobě potravin,nápojů,tuků
 • 8439 Stroje pro výrobu buničiny papíru kartonu aj
 • 843910 Stroje, přístr. k výrobě buničiny (papíroviny)
 • 843920 Stroje, přístr. k výrobě papíru, kartónu, lepenky
 • 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn
 • 8457 Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
 • 8458 Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8459 Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod
 • 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod
 • 8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap
 • 8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod

Speciál

O některých projektech v tomto oboru se nelze zmiňovat v neklasifikovaném materiálu. Ovšem výrobci sportovních střelných zbraní a krátkých palných zbraní k sebeobraně mají v Chile podstatně větší šance na export, nežli jsou využity. ZÚ Santiago de Chile je schopen jak lobbyingu v silových složkách, tak i vyhledání místních zástupců.

Silniční vozidla

Dlouhodobě úspěšné odvětví českého exportu. V tomto případě však podnik Škoda Auto sám vytváří svoji strategii. Jeví se zajímavé možnosti v oblasti jeřábů, je však potřebná přesná strategie a vyslání zástupce podniku k přípravě strategie, vzhledem k vysoké úrovni konkurence z Asie, USA i Evropy. V oblasti motocyklů nedoporučujeme konkurovat Číně v segmentu malých kubatur, spíše je naděje v budoucí produkci JAWA s vyššími kubaturami a čtyřtaktními motory.

 • 8703 Auta os. aj vozidla motorová pro přepravu osob
 • 870510 Automobily jeřábové
 • 870520 Jeřáby vrtné pojízdné
 • 8711 Motocykly kola jízdní s motorem vozíky přívěs
 • 871120 Motocykly, motor pístový 50-250cm3

Zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl představují po důlním průmyslu druhou nejvýznamnější osu chilské ekonomiky. Největší šanci mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit důvěryhodný dlouhodobý servis a představit své výrobky fyzicky.

 • 87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla
 • 870110 Malotraktory kultiv. jednonápr, traktory zahrad
 • 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
 • Linky k uzení masa a ryb
 • Technologie k přípravě krmiv

Zdravotnictví

Zvýšení úrovně zdravotnictví a modernizace státních nemocnic patří mezi priority současné vlády prezidentky M. Bacheletové. Rozpočet na rok 2016 je anticyklický a expanzivní s navýšením výdajů státu o 27%. Část z těchto investic míří do zdravotnictví. ZÚ je připraven poskytnout poradenství všem zainteresovaným firmám.

 • 3003 Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj
 • Léky - generika
 • Zařízení a vybavení nemocnic (lůžka, vozíky)
 • Laboratorní a testovací přístroje
 • Farmaceutické výrobky a léčiva
 • Zdravotnický materiál

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika klasická (turbíny, generátory, čerpadla, kotle atd.), Obnovitelné zdroje (elektrárny fotovoltaické, eolické)

Chile je dlouhodobě makroekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Tuto makroekonomickou a politickou stabilitu potvrzují rovněž nejvýznamnější světové ratingové agentury.

Nicméně v Chile rovněž existuje dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky. Kvůli vysoké seismické aktivitě nelze využít jaderné elektrárny a v Chile se vytvořila situace, kdy její hlavní nosné odvětví – důlní průmysl – je vysoce náročné na energii a dostupnost energie a její cena jsou narůstajícím problémem. Proto předešlá vláda i současná vláda učinily z rozvoje energetiky naprostou národní prioritu a energetické projekty mají všemožnou podporu. Největší dynamiku má nyní rozvoj v oblasti obnovitelných energií, zvláště v oblasti energie sluneční. Připravuje se rovněž výstavba tepelných elektráren a modernizace stávajících – příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren se v současné době z důvodů silné ekologické lobby ukazují jakožto nejnadějnější malé a střední hydroelektrárny.

ZÚ Santiago de Chile zdůrazňuje, že k získání zakázek v Chile je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. Velmi doporučujeme, aby se české firmy snažily získat zakázky v chilské energetice nejen jakožto samostatné subjekty, nýbrž rovněž v rámci spolupráce s významnými zahraničními firmami.

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Eolické elektrárny
 • Malé vodní elektrárny
 • Stavba kovových konstrukcí pro elektrárny
 • 730690 Trouby, trubky, profily duté ost, z železa, oceli
 • 731100 Nádoby tlak. pro plyn stlač, zkapal,z žel, oceli
 • 7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
 • 7321 Kamna kotle vařiče z železa oceli
 • 8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné
 • 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou
 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.
 • 8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap.
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory

Důlní průmysl

Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60% na exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi, nicméně se těží rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl spotřebovává velmi širokou škálu vybavení, pomůcek a zboží. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měla zohlednit i velké státní podniky, jako například CODELCO, a rovněž potřeby malých a středních soukromých horníků, jejichž zakázky se zdají být lépe kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Rovněž v případě důlního průmyslu je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. V případě českých exportérů, kteří mají zájem o prodeje do chilského důlního průmyslu, doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a konzultovat strategii a konkrétní postup.

 • 8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní
 • 870410 Vozy terénní vyklápěcí
 • 870423 Vozidla nákladní, motor pístový vznět, nad 20t
 • 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 842951 Nakladače lopatové čelní
 • 842959 Lopaty, rydla, mechanické ostatní
 • 8431 Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz
 • 4011 Pneumatiky nové z pryže
 • 7228 Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap
 • 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním
 • 2807 Kyselina sírová oleum
 • 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
 • 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8501 Motory elektrické generátory
 • 843041 Stroje hloubicí,vrtací s vlastním pohonem
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory
 • 7318 Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel

Kolejová vozidla

Chilská prezidentka Michelle Bacheletová oznámila, že v zájmu reaktivace ekonomiky a modernizace infrastruktury.

Z dosud známých projektů lze zmínit výstavbu nových tras metra v hlavním městě Santiagu de Chile, rozšíření a modernizace příměstských vlaků v Santiagu de Chile (Quinta Normal, Batuco, Melipilla – celkově cca 100 km).

Ve městě Iquique bude postavena lanová dráha v délce 3,3 kilometru a počítá se s investicí 45 milionů USD. Ve městě Antofagasta se jedná o stavbu lanových drah v délce 20 km s celkovou investicí 275 milionů USD. Ve Valparaísu to bude nová lanová dráha za 66 milionů USD. Ve městě Concepción by měl být vybudován příměstský vlak za 400 milionů USD a rovněž ve městech Temuco a Puerto Montt se připravují studie ke stavbě tratí pro příměstské vlaky.

Zvýšená pozornost chilské vlády vůči dopravní infrastruktuře by mohla podle místních dobře informovaných zdrojů oživit projekty tramvají pro čtvrti Las Condes a La Florida v hlavním městě a rovněž by mohla zahrnovat modernizace stávajících železnic.

 

Vodní a odpadové hospodářství

 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
 • Čističky odpadních vod
 • Mobilní úpravny vod, výroba pitné vody za mimořádné situace
 • Spalovny komunálního odpadu

Strojírenství

Jedná se o natolik širokou škálu příležitostí, že v tomto formátu nelze poskytnout doporučení strategie pro každý výrobek. Chile importuje 60% průmyslových a strojírenských výrobků. Výrobky z ČR mají v Chile dobrý zvuk a dosud trvá vzpomínka na některé strojírenské výrobky z Československa. Zájemcům doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a připravit konkrétní specifickou strategii. Výhodu mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit dlouhodobý servis a předvést své výrobky fyzicky přímo před zájemci. Tak jako ve všech ostatních oborech platí v Chile pravidlo, že k proniknutí na trh je nutno uskutečnit sérii investicí a získat přístup k relevantním osobám. ZÚ Santiago de Chile může být v tomto procesu nápomocen, nemůže však nahradit odhodlání vývozců a jejich schopnost riskovat tím, že do přípravy projektu vloží finanční prostředky na právní poradenství a přípravu projektu v místě. Dlouhodobě se ukazuje, že nejnadějnější cesta k úspěchu vede přes vyslání vlastního reprezentanta (byť dočasně) nebo získání místního zástupce.

 • 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
 • 843840 Stroje, přístroje pro pivovary
 • 843850 Stroje, přístroje k zpracování masa, drůbeže
 • 843860 Stroje, přístroje k zpr. ovoce, ořechů, zeleniny
 • 843880 Stroje ost. k prům.výrobě potravin,nápojů,tuků
 • 8439 Stroje pro výrobu buničiny papíru kartonu aj
 • 843910 Stroje, přístr. k výrobě buničiny (papíroviny)
 • 843920 Stroje, přístr. k výrobě papíru, kartónu, lepenky
 • 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn
 • 8457 Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
 • 8458 Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8459 Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod
 • 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod
 • 8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap
 • 8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod

Speciál

O některých projektech v tomto oboru se nelze zmiňovat v neklasifikovaném materiálu. Ovšem výrobci sportovních střelných zbraní a krátkých palných zbraní k sebeobraně mají v Chile podstatně větší šance na export, nežli jsou využity. ZÚ Santiago de Chile je schopen jak lobbyingu v silových složkách, tak i vyhledání místních zástupců.

Silniční vozidla

Dlouhodobě úspěšné odvětví českého exportu. V tomto případě však podnik Škoda Auto sám vytváří svoji strategii. Jeví se zajímavé možnosti v oblasti jeřábů, je však potřebná přesná strategie a vyslání zástupce podniku k přípravě strategie, vzhledem k vysoké úrovni konkurence z Asie, USA i Evropy. V oblasti motocyklů nedoporučujeme konkurovat Číně v segmentu malých kubatur, spíše je naděje v budoucí produkci JAWA s vyššími kubaturami a čtyřtaktními motory.

 • 8703 Auta os. aj vozidla motorová pro přepravu osob
 • 870510 Automobily jeřábové
 • 870520 Jeřáby vrtné pojízdné
 • 8711 Motocykly kola jízdní s motorem vozíky přívěs
 • 871120 Motocykly, motor pístový 50-250cm3

Zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl představují po důlním průmyslu druhou nejvýznamnější osu chilské ekonomiky. Největší šanci mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit důvěryhodný dlouhodobý servis a představit své výrobky fyzicky.

 • 87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla
 • 870110 Malotraktory kultiv. jednonápr, traktory zahrad
 • 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
 • Linky k uzení masa a ryb
 • Technologie k přípravě krmiv

Zdravotnictví

Zvýšení úrovně zdravotnictví a modernizace státních nemocnic patří mezi priority současné vlády prezidentky M. Bacheletové. Rozpočet na rok 2016 je anticyklický a expanzivní s navýšením výdajů státu o 27%. Část z těchto investic míří do zdravotnictví. ZÚ je připraven poskytnout poradenství všem zainteresovaným firmám.

 • 3003 Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj
 • Léky - generika
 • Zařízení a vybavení nemocnic (lůžka, vozíky)
 • Laboratorní a testovací přístroje
 • Farmaceutické výrobky a léčiva
 • Zdravotnický materiál

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Chile v roce 2017

V roce 2017 se v Chile uskuteční řada veletrhů a výstav z nejrůznějších oborů, například zdravotnictví, stavebnictví či důlního průmyslu.

Expo Oficce 2017

http://expoffice.cl

 1. 3. – 17. 3. 2017

Conference and Business Center Costanera, Santiago de Chile,

Mezinárodní výstava vybavení kanceláří, administrativy a kancelářských prostor.

 

IFT Agro 2017

http://www.ift-agro.cl

 1. 4. – 8. 4. 2017

Recinto Agrícoa Central, Talca

Technologie pro zemědělství.

 

COSMOSALON 2017

http://www.cosmosalon.cl

 1. 4. – 10. 4. 2017

Av. Manquehue Sur 656, Santiago de Chile

Estetika, kosmetika, kadeřnictví.

 

 

FILCE 2017

http://www.aplog.cl

 1. 4. 2017

Casa Piedra, Santiago de Chile

Veletrh logistických služeb, přepravy a zahraničního obchodu.

 

EXPONOR 2017

http://www.exponor.cl

 1. 5. – 19. 5. 2017

Recinto ferial, Antofagasta

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní prostředí.

 

EXPOVIVIENDA 2017

http://www.feriaexpovivienda.cl

 1. 5. – 28. 5. 2017

Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile

Veletrh nemovitostí a bydlení.

 

Expo Hospital Chile 2017

http://www.expohospital.cl

 1. 8. – 1. 9. 2017

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení, diagnostické, léčebné a laboratorní přístroje.

 

 

Edifica Chile 2017

http://edifica.cl

 1. 10. – 7. 10. 2017

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Sluneční energie a její využití.

 

Food Service 2017

http://www.espaciofoodservice.cl

 1. 9. – 14. 9. 2017

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Veletrh potravinářského průmyslu.

 

Matelec Latinoamérica 2017 / Genera Latinoamérica 2017

http://mateleclatinoamerica.cl

 1. 10. – 6. 10. 2017

Espacio Riesco, Santiago de Chile

 Výstava oboru energetiky a elektroniky, obnovitelných zdrojů

 

Expo Seguridad 2017 / Sicur Latinoamérica 2017

http://www.sicurlatinoamerica.cl

 1. 10. – 25. 10. 2017

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Veletrh bezpečnosti, záchranářství a prevence kriminality.

 

 

Expocorma 2017

http://www.expocorma.cl

 1. 11. – 10. 11. 2016

Concepción

Veletrh lesního hospodářství a dřevařského průmyslu.

 

Nejvýznamnějšími veletrhy v Chile s dopadem do celého regionu LA jsou FIDAE a EXPOMIN, konané jednou za dva roky. Podle dnes známých dat by se oba příští veletrhy měly konat v těchto termínech:

 

FIDAE 2018

http://www.fidae.cl

 1. 4. – 8. 4. 2018

Base Aérea Pudahuel, Santiago de Chile

Letecká a kosmická technika a technologie, pozemní zajištění leteckého provozu, obranný a bezpečnostní průmysl.

 

EXPOMIN 2018

http://www.expomin.cl

 1. 4. – 27. 4. 2018

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní prostředí.

EXPOMIN alternuje s veletrhem EXPONOR se stejným zaměřením (EXPOMIN sudý rok, EXPONOR lichý rok).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: