Chile: Vztahy země s EU

29. 5. 2016

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ze zemí EU má v Bolívii zastoupení (ať již formou ambasády nebo konzulátu) 21 zemí. Převážná většina se nachází v La Pazu, které je hlavním městem de facto (sídlo prezidenta i parlamentu), ale ne de iure (tím je Sucre, kde sídlí „pouze“ Nejvyšší soud). Řada zemí (např. Německo, Belgie, Itálie či Chorvatsko) pak má zastoupení i v Santa Cruz díky jeho ekonomickému významu. V La Pazu pak také působí velvyslanectví EU. Jeho cílem je prohloubení vzájemné kooperace, boj proti chudobě a podpora lidských práv a demokracie.

Rámec vztahům mezi EU a Bolívií poskytují jednak bilaterální dohody, jednak vztahy mezi EU a Andským společenstvím národů. Od 1. ledna 2014 Bolívie využívá všeobecného systému preferenčních celních sazeb GSP+, který umožňuje vyvážet do evropského bloku 90 % produktů bez cla. Přestože je Bolívie v tomto preferenčním systému, bolivijští podnikatelé této příležitostí příliš nevyužívají, a to například z důvodů neznalosti podmínek dovozu do EU, nesplnění náležitostí pro import, nedostatečné produkce a vysokých nákladů na dopravu.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Bilance obchodní výměny EU – Bolívie (v milionech euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

335

356

408

499

552

653

Vývoz

307

393

447

735

749

737

Saldo

-28

37

38

236

197

85

 

Evropská unie představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího obchodního partnera. Z tabulky je patrné, i přes některé dílčí výjimky, celkové zintenzivnění obchodní výměny mezi členskými státy EU a Bolívií. Celkové saldo ZO je pro Bolívii pasivní.

Struktura obchodu mezi EU a Bolívií

Pohled na různé klasifikace obchodu mezi EU a Bolívií ukazuje, že v roce 2015 byl nejvýznamnější export EU do Bolívie v oblasti strojírenských výrobků (v HS metodice 50 %) a dopravních prostředků (v HS metodice 19,8 %.

V případě Bolívie v roce 2015 předvídatelně vedly komodity (V HS 42,4 %) a zelenina a ovoce (v HS 24,5 %).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

(V době aktualizace nebyly k dispozici novější údaje)

Bolívie je největším příjemcem rozvojové pomoci EU v Latinské Americe. V období 2007–2013 přijala 241 mil. eur, což je polovina celkové rozvojové pomoci, kterou Bolívie obdržela. Pro období 2014–2020 již EU slíbila rozvojové programy v hodnotě 281 mil. eur. EU bude Bolívii pomáhat ve třech hlavních oblastech, kam celkem investuje 164 mil. eur:

  • a) reforma soudního systému;
  • b) boj proti drogám;
  • c) integrované řízení vodních zdrojů.

Většina finančních prostředků (86 mil. eur) přitom půjde právě na boj proti drogám. EU za 12 let spolupráce s Bolívií v boji proti drogám vydala 125 mil. USD s uspokojivými výsledky. Mezi lety 2011–2012 se plocha pro pěstování koky snížila o 19 %. Pěstování koky je v Bolívii legální a žvýkání kokových lístků je součástí kultury andského regionu. Zároveň jsou však představitelé EU znepokojeni nárůstem produkce a tranzitu drogy v Bolívii, z které se stává tranzitní země pro drogy z peruánské Amazonie na trhy Brazílie a Argentiny.   

Kromě toho EU prostřednictvím tematických programů financuje aktivity v oblasti lidských práv, gender, potravinového zabezpečení a životního prostředí částkou 31,8 mil. eur. Kromě Evropské unie jsou největšími přispěvateli pro Bolívii BID (Interamerická rozvojová banka), IDA (Mezinárodní rozvojová asociace Světové banky) a bilaterálně pak USA, Nizozemí, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko.

V červnu 2014 schválila BID půjčku Bolívii v objemu 106 mil. USD za účelem reforem sektoru dopravy. Smyslem těchto reforem má být zkvalitnění služeb tohoto sektoru a zlepšení integrace na národní i mezinárodní úrovni. Půjčka bude rozdělena do dvou částí, z nichž větší bude rozložena do horizontu 30 let a menší bude vyplácena během 40 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: