Chile: Vztahy země s EU

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie (EU) je v Chile zastoupena delegací
Adresa: Av Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso, Providencia, Santiago
Tel.: (56)(2) 23352450
Fax: (56)(2) 3351779
E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu
Email Sección Económica y Comercial: DELEGATION-CHILE-ECCO@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm

V rámci spolupráce s ambasádami ČS EU existuje v Chile systematická forma porad a konzultací s Ekonomickou sekcí DEU. ZÚ ČR Santiago de Chile se aktivně podílí na této spolupráci.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Podle oficiálních údajů chilského Národního celního úřadu se export EU jakožto bloku do Chile v roce 2015 meziročně snížil o 8 %. (Zde rovněž vyniká výsledek exportu ČR do Chile, který v roce 2015 vzrostl o 73,3 %.

Vývoz Chile do zemí EU poklesl v roce 2015 o 24 %.

Vztahy mezi EU a Chile se zakládají na Dohodě o přidružení z roku 2002 a jsou obecně výborné a jejich struktura zahrnuje široké spektrum kontaktů v politice, obchodu a v dalších oblastech spolupráce. EU je jedním z hlavních obchodních partnerů Chile a hlavním zdrojem přímých zahraničních investic. Dohoda o volném obchodu EU-Chile, jež byla důvodem významného nárůstu bilaterálních obchodních toků v posledním desetiletí, pokrývá obchod se zbožím a službami, investice, veřejné zadávání zakázek a hospodářskou soutěž.

Evropský trh přijímá významný objem vývozu produktů mj. z odvětví zemědělského, vína a tabáku, dřevařského průmyslu a mědi. Evropa je klíčovým zdrojem meziproduktů a investičních prostředků chilské ekonomiky. Dohoda stanovuje další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a službami na obou stranách.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Z hlediska kritérií EU v Chile již nesplňuje podmínky jakožto příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru.

V rámci zahraniční rozvojové pomoci ČR až do školního roku 2007/2008 poskytovala stipendia chilským studentům. V souladu s novou koncepcí programů rozvojové pomoci však Chile není považováno za prioritní zemi, v důsledku čehož bylo poskytování stipendií ukončeno.

V roce 2010 byl dokončen rozvojový projekt zaměřený na obnovu porostů v Národním parku Torres del Paine, zasaženého ničivým požárem. V jeho rámci bylo celkem vysazeno 180 000 sazenic pabuku Lenga; při přibližně třetinovém úhynu to představuje naplnění původního závazku, který činil 120 000 stromků. Celková hodnota české pomoci představovala sumu 19 mil. Kč.

V současné době neregistrujeme žádné programy rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: