Estonsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Estonsko je stát v severní Evropě o rozloze 45 339 km², nejsevernější z pobaltských zemí. Jde o přímořský stát, jehož hranici tvoří z větší části Baltské moře; 80 km široký Finský záliv na severu je odděluje od Finska, přibližně 300 km moře je na západě dělí od Švédska. Suchozemskou hranici má Estonsko na východě s Ruskem, ovšem převážná část této hranice prochází rozlehlým Čudským jezerem. Nejdelší suchozemská hranice je na jihu s Lotyšskem. Hlavním městem je Tallinn, ležící na severním pobřeží.

Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl potravinářský a dřevozpracující, založené na rozvinutém zemědělství, lesnictví a rybolovu. Hlavními obchodními partnery jsou Finsko, Švédsko a Lotyšsko, přičemž podíl dalších zemí Evropské unie na zahraničním obchodu stále roste.

Estonsko vstoupilo do EU a NATO na jaře roku 2004, do OECD na konci roku 2010. Od začátku roku 2011 se v Estonsku platí eurem.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Estonská republika
 • Eesti Vabariik
 • Republic of Estonia

Složení vlády:

 • Premiér Taavi Rõivas (R)
 • Ministryně zahraničních věcí Marina Kaljurand (R)
 • Ministr vnitra Hanno Pevkur (R)
 • Ministr ekonomických záležitostí a infrastruktury Kristen Michal (R)
 • Ministr pro rozvoj venkova Urmas Kruuse (R)
 • Ministr školství a výzkumu Jürgen Ligi (R)
 • Ministr veřejné správy Arto Aas (R)
 • Ministr obrany Hannes Hanso (SDS)
 • Ministr kultury Indrek Saar (SDS)
 • Ministr zdravotnictví a práce Jevgeni Ossinovski (SDS)
 • Ministryně podnikání Liisa Oviir (SDS)
 • Ministr spravedlnosti Urmas Reinsalu (IRL)
 • Ministr životního prostředí Marko Pomerants (IRL)
 • Ministr financí Sven Sester (IRL)
 • Ministr sociálních věcí Margus Tsahkna (IRL)

Zkratky stran:

 • R – Reformierakond (Reformní strana)
 • SDS - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Sociálně-demokratická strana)
 • IRL - Isamaa ja Res Publica Liit (Unie za vlast a republiku)

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel1,315,944 obyvatel (k 1.1.2016)

Průměrný roční přírůstek: + 2673

Věkové složení:

 • obyv. ve věku 0–14: 15,1 %
 • obyv. ve věku 15–64: 67,2 %
 • obyv. ve věku 65+: 17,7 %

Etnicita:

 • Estonci 69,1 %
 • Rusové 25,3 %
 • ostatní 5,6 %

Urbanizace: 68,3 %

Náboženské složení:

 • luteráni (13,6 %)
 • ortodoxní křesťané (12,8 %)
 • jiní protestanti a katolíci (1,4 %)
 • neuvedlo, nebo bez vyznání (72,2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Nom. HDP/obyv. (EUR)

11 905

13 006

13 784

14 859

15 589

Růst HDP (%)

8,3

3,2

0,8

2,1

1,1

Inflace (CPI,%)

4,99

3,94

2,79

-0,1

-0,5

Nezaměst. (%)

12,5

10,2

8,6

7,3

6,2

Zdroj: Estonský statistický úřad, Ministerstvo financí, Estonská centrální banka

Estonsko po letech ekonomického růstu zasáhla v roce 2008 hospodářská recese. V důsledku globální finanční a hospodářské krize se v roce 2009 nepříznivý vývoj estonského hospodářství prohloubil a HDP se propadl ve srovnání s rokem 2008 o 14,1 %. Nicméně již v roce 2010 se estonská ekonomika začala postupně zotavovat a dosáhla růstu 3,1 %.

V roce 2011 pokračovala estonská ekonomika v dobrých hospodářských výsledcích. Meziroční růst HDP dosáhl 7,6 %, čímž se Estonsko zařadilo k zemím EU s největším hospodářským růstem.

Rok 2012 potvrdil prognózy Estonské národní banky, která po nezvykle dobrých výsledcích ekonomiky v roce 2011 upozorňovala, že v roce 2012 může dojít k značnému zpomalení ekonomického růstu země.  Obecně se očekávalo, že růst HDP Estonska v roce 2012 bude kolem 3 %, což se v konečném důsledku v zásadě potvrdilo (3,2 %).

V roce 2013 došlo k dalšímu poklesu na 0,8%.  Rok 2014 však znamenal určité ustálení trendu. Růst HDP dosáhl hodnoty 2,1%. V roce 2015 zaznamenal růst ekonomiky opět pokles, a to na 1,1%. Nejvíce estonskou ekonomiku v roce 2015 ovlivnil pokles přidané hodnoty v dopravě a skladování, velký negativní vliv měl rovněž pokles prací ve stavebnictví a výrobní činnosti. Snížila se také přidaná hodnota stavebních prací, a to zejména v důsledku poklesu oprav a rekonstrukčních prací v pozemním stavitelství. Také výroba zaznamenala pokles především v důsledku slabé zahraniční poptávky.

Predikce ekonomického růstu Estonska pro rok 2016 je 2 % a pro rok 2017 pak 2,5 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2011

 • Celkový příjem: 5 889 621.3
 • Celkové výdaje: 6 120 633.1
 • Saldo: -231 011.8

2012

 • Celkový příjem: 6 427 209.5
 • Celkové výdaje: 6 567 208.5
 • Saldo: -139 999.0

2013

 • Celkový příjem: 6 556 169.4
 • Celkové výdaje: 6 853 021.5
 • Saldo: -296 852.1

2014

 • Celkový příjem: 6 677 510.1
 • Celkové výdaje: 6 488 412.4
 • Saldo: 189 097.6

2015

 • Celkové příjmy: 6 792 685
 • Celkové výdaje: 7 157 331
 • Saldo: -364 646

v tisících EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

222,5

-438,3

-19,8

205,2

393,6

Kapitálový účet

676,5

611,6

525,2

218,2

404,2

Finanční účet

1 008,40

506,6

466,2

310,8

940,1

Veřejný dluh vůči HDP (%)

5,9

9,5

9,9

10,4

9,7

Hrubý zahraniční dluh

16 720,60

17 956,70

17 454,50

18 901,50

19 147,60

Údaje v mil. EUR
Zdroj: Estonská centrální banka, Eurostat

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor Estonska je stabilizovaný. Jeho páteř tvoří čtyři největší banky, které jsou z větší části ve skandinávských rukou.

Největší estonskou bankou je Swedbank (je součástí stejnojmenné švédské bankovní skupiny) - 39,8% podíl na trhu, druhá největší je SEB bank - 22,7% podíl na trhu, třetí v pořadí je Nordea - 14,1% podíl na trhu, čtvrtou bankou je dánská Danske bank s 9,7% podílem na trhu.

Pro estonské banky je charakteristické masivní využívání internetového bankovnictví. Internetové bankovnictví používá 85 % estonských obyvatel (průměr EU je 48 %) a 95 % všech bankovních operací se uskutečňuje prostřednictvím internetu. Prudký rozvoj zažívá telefonní bankovnictví.

Banky pracují rychle a v zásadě spolehlivě.

Pořadí bank podle podílu půjček a vkladů na estonském trhu:

SWEDBANK (41 %/46 %)
Liivalaia 8
15040 Tallinn
tel.  +372 631 03 10
fax. +372 631 04 10
e-mail: info@swedbank.ee

SEB Bank (23 %/21%)
(Union Bank of Estonia)
Tornimae 2
15010 Tallinn
tel.  +372 665 51 00
fax. +372 665 51 02
e-mail: info@seb.ee

NORDEA (19 %/21 %)
Liivalaia 45
10145 Tallinn
tel.: + 372 6 283 300
fax:: + 372 6 283 201
e-mail: eesti@nordea.com

Danske Bank (9 %/9 %)
Narva mnt 11
10515 Tallinn
tel. +372 6 880 880
fax. +372 6 752 803
e-mail: ariklient@danskebank.ee

Další estonské banky: Krediidipank, AS DNB Pank, AS LHV Pank, AS BIGBANK, Pohjola Bank plc Eesti filiaal, Versobank AS, Tallinna Aripanka.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Estonsko zavedlo v roce 1994 rovnou daň. Od tohoto roku platí fyzické i právnické osoby daň z příjmu bez ohledu na výši příjmu.

V roce 1994 byla rovná daň 26 %. Od roku 2005 začal proces jejího postupného snižování, které mělo podle předpokladů skončit na 18 %. Pro rok 2005 byla daň z příjmu stanovena na 24 %. Bylo uzákoněno, že každý následující rok se daň z příjmu sníží o 1 %. V roce 2008 to bylo 21 %.

Nicméně v roce 2009 z důvodu hospodářské krize k dalšímu snížení nedošlo. Vláda tímto krokem sledovala zejména zvýšení příjmů do státního rozpočtu o cca 100 milionů EUR.  Ke snížení daně z příjmu tak došlo až v roce 2015, kdy se daň snížila na 20 % a je v této výši zachována i pro rok 2016.

O změně principu rovné daně se v Estonsku nepolemizuje. Daňový systém je jednoduchý (dovoluje vyplnit daňové přiznání přes internet v průměru za 15 minut) a transparentní (omezený počet výjimek a odpočitatelných položek).

Rovná daň je pro obchodní společnosti doplněna navíc výhodným principem, který podporuje investice a rozvoj podniků v Estonsku a to, že reinvestovaný a ve firmách jinak zadržený zisk se nezdaňuje. Daní se tak pouze rozdělovaný zisk (například dividendy) formou daně, která má charakter daně z příjmu. Jinými slovy, zisk není zdaňován v okamžiku jeho vzniku, ale až v okamžiku jeho distribuce.

Zaměstnavatel odvádí z hrubého platu zaměstnance sociální daň ve výši 33 % a to bez omezení konečné nominální výše daně, což pro lidi s vysokým příjmem znamená, že odvádějí více, než spotřebovávají. 20 % ze sociální daně jde do mimorozpočtového Fondu sociálního zabezpečení a 13 % do Fondu zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2015 odvádí zaměstnavatel na pojištění na podporu v nezaměstnanosti 0,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, další 1,6 % odvádí zaměstnanec.

V rámci druhého pilíře penzijního systému platí estonští zaměstnanci do Fondu sociálního zabezpečení ještě další 2 % a 4 % zaměstnavatel (odečítá se z 33% odvodu na sociální daň). Druhý pilíř je povinný pro osoby narozené po roce 1983.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je unifikovaná a od 1. července 2009 činí 20 % ad valorem. Zákon počítá s výjimkou pro předplatitele periodik, vývozce časopisů a knih (DPH 9 %).

Pozemková daň v Estonsku je stanovena v rozmezí 0,1 až 2,5 % ze zdanitelné hodnoty pozemku. Daň vybírá stát, je určena municipálním rozpočtům a musí být stanovena místními úřady nejpozději do 31. 1. zdaňovaného roku. Pozemková daň pro obdělávanou půdu, pro přírodní pastviny a lesy je stanovena v rozmezí od 0,1 % do 2 %.

Herny a loterie jsou zatěžovány daní od 5 % do 18 % podle druhu činnosti.

Spotřební daně se vybírají z prodeje tabáku a tabákových výrobků, alkoholu, pohonných hmot, aut, motocyklů, jachet a za obaly (další informace na www.emta.ee).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: