Estonsko

Rozcestník informací o Estonsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronavirová pandemie, která zasáhla Estonsko již koncem února, narušila plánovaný schodek 0,7 % HDP pro rok 2020 a cestu k vyrovnanému státnímu rozpočtu v následujících letech. V nich exportní země založená na digitalizaci očekávala růst ekonomiky s navýšením finanční podpory výzkumu a vývoje a zemědělského sektoru k posílení jeho konkurenceschopnosti. Uzavření hranic v březnu 2020 ukázalo zranitelnost turistického odvětví, které tvořilo 8 % HDP a přímo zaměstnávalo přes 22 000 osob. V pandemii naopak posílil vlastní rozvinutý chemický a farmaceutický průmysl díky novému zaměření na zdravotnické pomůcky a léčiva.

Nezaměstnanost měsíčně rostla o 4 000 osob a koncem roku 2020 se s 6,9 % dostala na téměř dvojnásobek předchozích let. Pro zastavení celkového poklesu estonské ekonomiky vláda v dubnu 2020 vypracovala doplňkový státní rozpočet s dvouciferným veřejným dluhem ve výši 15,2 % HDP. Rovněž pro rok 2021 počítá státní rozpočet se zohledněním koronavirové pandemie včetně dalšího nárůstu veřejného dluhu nad 20 % HDP a zvýšení nezaměstnanosti. S očekávaným opětovným vzestupem průmyslové produkce by však v roce 2021 mělo dojít k návratu růstu HDP opět do kladných čísel.

Kromě úpravy státního rozpočtu pro rok 2020 vláda již týden po vyhlášení nouzového stavu přijala od 20. března první finanční balíček ve výši 2 mld. EUR, tedy 7 % HDP, jako plošnou pomoc celé ekonomice. Například pro odvětví cestovního ruchu vyhradila 25 mil. EUR, pro mikropodniky a malé podniky 10 mil. EUR, podporu obdržel železniční i letecký národní dopravce a 70 mil. EUR místní samosprávy na udržení plánovaných investic.

Hlavním úkolem vlády bylo zastavit nekontrolovatelný nárůst nezaměstnanosti, která se v květnu 2020 dostala na 7,4 % práceschopného obyvatelstva, ale do konce roku 2020 se ji podařilo snížit na 6,9 %. Kromě přímých podpor zaměstnavatelům stát podnikatelům ručil až do 500 mil. EUR za půjčky, půjčky na likviditu nebo investiční půjčky. V prosinci schválený státní rozpočet na rok 2021 zohlednil koronavirovou pandemii schodkem státního rozpočtu ve výši 2 mld. EUR a dal vládě pravomoc v případě potřeby přijmout další půjčky či vydat dluhopisy ve výši až 2,4 mld. EUR. Pro rok 2021 počítá Estonsko s 1,4 mld. EUR ve formě základních dotací EU.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dobrá výchozí ekonomická situace Estonska s digitalizací, nízkou nezaměstnaností a na cestě k vyrovnanému státnímu rozpočtu umožnila poměrně hladké zvládnutí zdravotních výzev jarní i podzimní vlny koronavirové pandemie – na jejím vrcholu bylo obsazeno pouze 60 % nemocničních lůžek a u intenzivní péče pouze 17 %.

V ekonomice však byly razantně zasaženy sektory turistiky s ubytováním a gastronomií, kultury, obchodu, služeb a logistiky, dopravy a těžby ropných břidlic. Snaha estonské vlády o revitalizaci hospodářství bude proto v roce 2021 přednostně zacílena na základní odvětví ekonomiky, tedy na infrastrukturu, energetiku, chemii a stavebnictví.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Místní samosprávy již na jaře 2020 dostaly první státní balíček pomoci 70 mil. EUR na udržení plánovaných investic při opravách a výstavbě budov a 30 mil. EUR na modernizaci regionálních silnic. Navzdory pandemii tím dle dlouhodobého plánu do roku 2030 pokračovalo rozšiřování dálnic z dvouproudých na čtyřproudé z Tallinnu do Tartu, z Tallinnu do Pärnu a z Tallinnu do Narvy. Naopak úvahy o výstavbě nového tramvajového depa v Tallinnu s prodloužením tramvajové linky nijak nepokročily.

Energetický průmysl

Pro Estonsko je pokračujícím strategickým úkolem zajištění energetické nezávislosti na Rusku a efektivní propojení s evropským energetickým trhem modernizací vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy. Další výzvu ve střednědobém horizontu představuje utlumování a zastavení neekologické výroby elektřiny z ropné břidlice a orientace na obnovitelné zdroje, hlavně větrné a solární elektrárny. České firmy zde mohou využít komparativní výhodu oproti domácím firmám ve znalostech a zkušenostech s evropskými předpisy a stavbami.

Chemický průmysl

Mnoho estonských firem již na začátku koronavirové pandemie přizpůsobilo svoji produkci a navýšilo výrobu dezinfekce, zdravotnických pomůcek a léčiv. Před sektorem však stojí úkol zásadní restrukturalizace a zrušení silně neekologického zpracování ropné břidlice při uspokojování poptávky po výrobcích chemického průmyslu, což může nabídnout možnosti k uplatnění českých firem.

Stavební průmysl

Pandemie covidu-19 pozastavila dlouhodobě rostoucí poptávku po průmyslových a skladových prostorách a hlavně nových bytech, takže v roce 2021 se tempo výstavby rozhodně zvýší. Nabízí se příležitosti pro české stavební firmy, které mají zajištěny vlastní pracovníky – tradiční příjezd zahraničních dělníků z bývalého sovětského prostoru do Estonska byl koronavirovými omezeními prakticky zastaven.

Železniční a kolejová doprava

Hlavním perspektivním a dlouhodobým investičním projektem zůstává výstavba železnice Rail Baltica dle evropských parametrů, i když se kvůli zatím nevyjasněnému podílu unijního financování dostala do zpoždění. V rámci existující širokorozchodné estonské sítě by měla být do roku 2024 ukončena elektrifikace tratě z Tallinnu do Tartu.

Velvyslanectví ČR v Tallinnu
e-mail: commerce_tallinn@mzv.cz
www.mzv.cz/tallinn
• Teritorium: Estonsko | Evropa | Zahraničí