Finsko: Zahraniční obchod a investice

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

   

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Finska pokračoval v negativním trendu, jenž trvá již od roku 2011. Došlo k dalšímu poklesu vývozu (o 4 %), prohloubil se deficit obchodní bilance, jenž v roce 2016 představoval téměř 3 mld. EUR. V porovnání s rokem 2012 se obrat vzájemného obchodu snížil cca 10 mld. EUR  (o téměř 9 %).

Špatné období finského vývozu trvá už řadu let. Finsko bylo vždy značně závislé na vývozu. Výrobky dřevařského a papírenského průmyslu tvořily základ finského exportu více než sto let. Po finanční krizi v roce 2008 hodnota finského vývozu klesla o více než 30 % během jednoho roku. V dalším roce se opět zvýšila, ale není ještě zdaleka na špičkové úrovni z doby před krizí. Během posledních čtyř let se hodnota vývozu snižovala každý rok v poměru k předchozímu roku s přihlédnutím k inflaci. Rok 2016 byl pátým rokem poklesu. Důvodů je několik - výroba telefonů Nokia ve Finsku skončila, poptávka po investičním zboží je slabá, navíc hospodářský vývoj v Rusku není příznivý a ceny ropných výrobků klesly. Na finské hospodářství tedy dopadlo několik šoků najednou. V důsledku toho se dřevařský průmysl stal v roce 2016 opět nejdůležitějším exportním odvětvím ve Finsku, tak jako před více než sto lety.

Postupně se zvyšuje podíl vývozu služeb a stává se významným faktorem. V roce 2015 bylo vyvezeno zboží za 54 mld. EUR a služeb za 23 mld. Mnohé exportní výrobky jsou takové, že velká část jejich surovin nebo dílů je dovážena. U ropných výrobků Finsko má zisk jen z přidané hodnoty, když ropu dovezenou z Ruska zpracovává na benzín. Podobně díly Mercedesů montovaných ve finské automobilce se dovážejí ze zahraničí. Stejně tak tomu bylo u telefonů Nokia. Zato v lesním průmyslu převážná část surovin a všeho ostatního je tuzemská, takže téměř celá hodnota vývozu se může počítat ve prospěch Finska. Pro vývoz bude vzpruhou zahájení provozu celulózky v Äänekoski a dodávky velkých lodí. Podle banky Nordea by Finsko potřebovalo zvýšit vývoz zboží o 18 %, aby se dosáhlo opět cifer z roku 2008.

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR):

   2012  2013  2014  2015  2016
  Vývoz  56 878  55 903  55 829  53 829  51 780
  Dovoz  59 517  58 168  57 608  54 256  54 669
  Bilance  -2 639  -2 265  -1 780  -427  -2 889
  Obrat 116 395   114 071  113 437  108 085  106 449

 Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Finska dle vzájemného obratu v roce 2016:

   Země Vývoz Dovoz Vzájemný obrat Obchodní bilance
mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %  mil. EUR
1.  Německo 6 830 13,2 8 104 14,8 14 934  14,0 - 1 274
2.  Švédsko 5 557 10,7 6 156 11,3 11 713  11,0 - 599
3.  Rusko 2 975 5,7 6 132  11,2 9 107  8,6  - 3 157
4.  Nizozemsko 3 485 6,7 3 316 6,1 6 801  6,4 169
5.  Čína 2 669 5,2 4 049 7,4 6 718 6,3 - 1 380
6.  USA 3 912 7,6 2 108 3,9 6 020 5,7 1 804
7.  Velká Británie 2 473 4,8 1 668 3,1 4 141  3,9 1 746
8.  Francie 1 585 3,1 2 225 4,1 3 810 3,6 - 640
9.  Estonsko 1 492 2,9 1 632 3,0 3 124 2,9 - 140
10.  Polsko 1 410 2,7 1 590 2,9 3 000 2,8 - 180
11.  Belgie 1 727 3,3 1 209 2,2 2 936  2,8 518
12.  Itálie 1 285 2,5 1 575 2,9 2 860 2,7 -290
13.  Norsko 1 545 3,0 1 090 2,0 2 635  2,5 455
14.  Dánsko 906 1,7 1 581 2,9 2 487 2,3 - 675
15.  Španělsko 965 1,9 1 238 2,3 2 202 2,1 - 273
20.  ČR 257 0,5 739 1,4 996  0,9  - 482
   Ostatní země 12 714 24,5 10 257 18,8  22 971  21,6 2 457
   Celkem 51 780 100,0 54 669
100,0  106 449  100,0 - 2 889
   z toho země EU 30 653 59,2 34 001 62,2 64 654 60,7 - 3 348

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz a dovoz Finska v roce 2016 - komoditní členění:

 Dovoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 15 479 29,9
 Minerální paliva, elektrická energie 7 005 13,5
 Chemické výrobky 6 436 12,4
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 6 281 12,1
 Různé výrobky 5 751 11,1
 Suroviny (mimo paliv) 3 899 7,5
 Potraviny 3 774 7,3
 Nápoje a tabák 495 1,0
 Ostatní  2 660 5,2
 Celkem 51 780 100,0
     
 Vývoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 17 827 32,6
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 15 542 28,4
 Chemické výrobky 5 658 10,3
 Suroviny (mimo paliv) 4 646 8,5
 Minerální paliva, elektrická energie 3 971 7,3
 Různé výrobky 3 585 6,6
 Potraviny 1 205 2,2
 Nápoje a tabák 166 0,3
 Ostatní 2 069 3,8
 Celkem 54 669 100,0

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální forum ASEM, ASEAN aj.).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dle teritoria (v mil. EUR):

   Země 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Příchozí  Švédsko 32 848 33 663 34 226 33 221 32 212 37 178
 Nizozemsko 11 342 12 783 15 736 9 993 13 751 13 404
 Dánsko 4 132 3 910 4 337 4 482 4 706 4 757
 V. Británie 1 054 643 1 194 1 1673 3 042 3 139
 Německo 4 337 5 730 4 177 2 548 2 691 3 366
 Lucemb. 3 268 3 532 3 457 3 478 8 319 819
 ČR 0 1 5 1 11 8
 Ostatní 8 295 9 118 10 114 8 966 11 021 11 483
 Celkem 65 276 69 380 73 246 64 362 75 753 74 154
   Země 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odchozí  Švédsko 25 435 25 939 29 375 33 057 30 425 28 583
 Nizozemsko 15 695 16 708 24 525 16 190 18 381 12 984
 Německo 4 769 4 435 6 234 4 012 1 421 1 906
 Belgie 22 362 21 612 9 795 7 741 5 252 2 973
 USA 7 808 7 006 9 787 8 801 5 938 7 578
 Rusko 2 783 2 978 3 197 2 818 2 185 2 083
 ČR 45 97 94 136 158 161
 Ostatní 24 491 24 950 31 734 32 629 32 307 29 084
 Celkem 103 388 103 725 114 741 105 381 96 067 85 352

 Zdroj: Statistický úřad

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí (vč. ČR) má Finsko uzavřené dohody o podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.

Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec - od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.

Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z fondu TEKES - technologického rozvojového centra. V různých oblastech Finska bylo zřízeno 14 poboček.

Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové adrese: www.investinfinland.fi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: