Finsko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR)
 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

56 855

56 878

55 903

55 829

53 829

dovoz

60 535

59 517

58 168

57 608

54 256

bilance

-3 680

-2 639

-2 265

- 1 780

- 427

obrat

117 390

116 395

114 071

113 437

108 085

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 Finský vývoz a dovoz za rok 2015

Hlavní obchodní partneři 

Dovoz

Vývoz

Obchodní bilance

mil. EUR

%

mil. EUR

%

 mil. EUR

Německo

8 268

15,2

7 497

13,9

- 771

Švédsko

6 200

11,4

5 522

10,3

- 678

Rusko

5 978

11,0

3 158

 5,9

- 2 820

Čína

3 967

7,3

2 536 

4,7

- 1 431

Nizozemsko

3 542

6,5

3 555

6,6

13

Francie

2 068

3,8

1 505

2,8

- 563

USA

2 012

3,7

3 758

7,0

1 746

Dánsko

1 731

3,2

942

1,7

- 789

UK

1 709

3,2

2 780

5,2

1 071

Estonsko

1 536

2,8

1 569

2,9

33

Itálie

1 454

2,7

1 264

2,3

- 190

Polsko

1 413

2,6

1 407

2,6

- 6

Ostatní země

14 378

26,5

18 336

34,1

2 406

Celkem

54 256

100,0

53 829

100,0

- 427

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz a dovoz v roce 2015 - komoditní členění

Dovoz

 mil. EUR

%

Stroje a dopravní zařízení

16 899

31,1

Minerální paliva, elektrická energie

7 467

13,8

Chemické výrobky

6 730

12,4

Výrobky zpracovatelského průmyslu

6 206

11,4

Různé výrobky

5 691

10,5

Suroviny (mimo paliv)

4 082

7,5

Další

 7 181

13,3

Vývoz

 mil. €

%

Stroje a dopravní zařízení

16 703

31,0

Výrobky zpracovatelského průmyslu

16 312

30,3

Chemické výrobky

5 930

11,0

Suroviny (mimo paliv)

4 806

8,9

Minerální paliva, elektrická energie

3 640

  6,8

Různé výrobky

3 544

6,6

Další

2 894

 5,4

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální forum ASEM, ASEAN aj.).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. EUR)
  

2010

2011

2012

2013  

2014

příchozí

Švédsko

32 848

33 663

34 226

33 221

32 217

Nizozemskp

11 342

12 783

15 736

9 993

14 107

Dánsko

4 132

3 910

4 337

4 482

5 751

Německo

4 337

5 730

4 177

2 548

2 675

Lucembursko

3 268

3 532

3 457

3 478

8 390

Ostatní

9 349

9 762

11 313

10 640

14 202

Celkem

65 276   69 380   73 246   64 362   77 342  

odchozí

Švédsko

25 435

25 939

29 375

33 057

30 715

Nizozemsko

15 695

16 708

24 525

16 190

18 386

Německo

4 769

4 435

6 234

4 012

1 429

Belgie

22 362

21 612

9 795

7 741

5 291

USA

7 808

7 006

9 787

8 801

6 156

Rusko

2 783

2 978

3 197

2 818

2 230

Ostatní

24 536

25 047

31 828

32 762

32 419

Celkem

103 388 103 725 114 741 105 381 96 626

 Zdroj: Statistický úřad

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí (vč. ČR) má Finsko uzavřené dohody o podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.

Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec - od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.

Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z fondu TEKES - technologického rozvojového centra. V různých oblastech Finska bylo zřízeno 14 poboček.

Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové adrese: www.investinfinland.fi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: