Finsko

Rozcestník informací o Finsku:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Finskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Finskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna ještě o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Finskem níže

Panorama Tržního náměstí (Kauppatori) u Staroměstského mola v Helsinkách, Finsko
Helsinki, Finsko

4 doporučení pro finský trh:

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na finském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít ve Finsku obchodního partnera je ale velká výhoda, a to nejen z pohledu vzdálenosti země, ale také kulturních a jazykových rozdílů. Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí ve Finsku není snadné. Hodně webových stránek má sice i anglickou verzi, na druhou stranu ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (ZK Stockholm) může být tedy v tomto kroku přínosná – má na trhu přehled, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
 2. Výběr partnera
  Výběr obchodního partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku: kdo je pro mě vhodný partner? Přičemž nejlepší je vycházet ze zkušeností ze svých jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích západní Evropy, může fungovat i ve Finsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velké firmy ve Finsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference.
 3. Volba obchodní strategie
  Exkluzivní partner pro celé Finsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat. Finsko je sice rozlehlá země, ale obchod je koncentrován do několika málo hustě obydlených území. Pokud se rozhodnete pro exkluzivního partnera, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte ale s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti tvrdé místní i zahraniční konkurenci. Se svým finským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Není tedy v Norsku trvale přítomna a nemůže být dost dobře vaší prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem však není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na finském trhu, můžete se na ni kdykoliv obrátit. ZK Stockholm také úzce spolupracuje s obchodním úsekem zastupitelského úřadu ve Finsku.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Finskem

 1. Finové si potrpí na úctu k tradicím
  Finsko je unikátní země v rámci Evropy i Skandinávie. Finové si zakládají na svých tradicích, projevujte partnerům respekt a dobře jim naslouchejte.
 2. Obchodní jednání naplánujte na vhodný čas
  Schůzky se ve Finsku neplánují mezi devátou ráno a šestnáctou odpoledne a dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou oddělené.
 3. Atmosféra je během jednání uvolněná
  Ve Finsku se lidé nejdříve představují formálně, k oslovování křestními jmény přecházejí až v průběhu jednání. Oblek a kravata není nutností, ale atmosféra na jednání je seriózní.
 4. Obchodním jazykem je angličtina
  Ve Finsku je obchodním jazykem angličtina, vzhledem k unikátnosti finštiny není znalost místního jazyka předpokládána.
 5. Pečlivě si připravte fakta a čísla
  Na jednání se pečlivě připravte. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Na konci jednání jasně prezentujte, co je vaším cílem.
 6. Spokojenost obou stran znamená úspěšný obchod
  Finové nevyhledávají konflikty, ale pokud nastanou, řeší je rychle a kompromisním vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 7. Reference budují důvěru
  Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 8. Nabízejte inovativní řešení
  Buďte inovativní. Finsko je zemí s největším počtem inovací v Evropě a druhou nejrozvinutější digitální ekonomikou v Evropě.
 9. Vytyčte si svojí cílovou skupinu
  Finský trh je vysoce koncentrovaný s přítomností globálních hráčů. Při vstupu na trh je proto třeba se úzce specializovat a zaměřit se přesně na cílovou skupinu pro daný produkt.
 10. Trpělivost vám pomůže vybudovat si kvalitní obchodní vztahy
  Smysl pro čest a poctivost je ve Finsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Finsko

Doporučujeme