Francie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

Obecná charakteristika

Přestože Francie vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti (okolo 10 %), nemá dostatek středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných technických pracovníků. Výsledně Francie poptává zahraniční zboží, které je náročné na množství vložené lidské práce a rovněž obory vyžadující technické znalosti a návyky.

V současné době jsou hlavními oblastmi českého vývozu dopravní prostředky a strojní zařízení. Hlavní výhodou českých exportérů jsou kvalitně technicky vzdělaní zaměstnanci a jejich dovednosti, a také schopnost flexibility v dodávkách dle požadavků zákazníků. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí své výrobní kapacity. Pokud jde o růstové obory, jedná se jednoznačně o automobilový, letecký průmysl a kosmický průmysl, dále energetiku, informatiku a biotechnologie. Ve Francii se v útlumu se nachází strojírenský, textilní a chemický průmysl a tudíž v těchto oblatech rostou dovozy na místní trh

Z regionálního pohledu pak velký potenciál pro české firmy skýtají oblasti Lyonu (výhodou je skladba průmyslu, blízkost k ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu), Toulouse a Bordeaux (zejm. z důvodu vysoké koncentrace leteckého průmyslu).

Automobilový průmysl

Automobilový sektor se stal v roce 2016 tahounem průmyslové výroby ve Francii a rostoucí počet registrací nových vozů ve Francii naznačuje, že po poklesu v první polovině dekády bude růst i v následujících 2 letech. Poptávka po zahraničních subdodávkách do automobilového průmyslu rostla v roce 2016 osmiprocentním tempem a automobilový průmysl byl tak nejdynamičtěji rostoucím odvětvím z hlediska subdodávek obecně. Obdobně dynamický trend pokračuje i v roce 2017.

Koncern PSA plánuje do roku 2020 přechod na novou generaci modulárních platforem, hodlá navýšit podíl subdodávek (ze současných 60 %) a změnit dodavatelský systém. V této souvislosti se otevírá příležitost pro české firmy zapojit se do nově vznikajícího řetězce subdodavatelů pro PSA a navázat nová partnerství s francouzskými strojírenskými firmami v tomto oboru. Novinkou, která může zamíchat kartami na evropském trhu automobilových subdodávek, je koupě automobilky Opel koncernem PSA začátkem roku 2017.

Civilní letecký průmysl

Čeští subdodavatelé mají příležitost spolupracovat s koncernem Airbus, který po oživení civilní letecké dopravy v roce 2014, dosáhl v roce 2015 rekordních výsledků s 850 objednávkami na nové stroje. Koncern uskutečnil v roce 2016 reorganizaci řízení a zeštíhlení administrativního aparátu a do roku 2019 plánuje provést revizi své dodavatelské sítě a získat nové subdodavatele s cenově dostupnějšími řešeními. Očekávaná restrukturalizace z důvodu snižování nákladů civilní divize Dassault Aviation v roce 2017 je rovněž příležitostí pro outsourcing vybraných výrobních aktivit firmy do ČR.

Kosmický průmysl

Francie je nejvýznamnějším evropským hráčem v kosmickém odvětví s financováním této oblasti v rozsahu 2,2 miliardy euro ročně, z toho 863 milionů euro tvoří příspěvek Francie do programů ESA. Francouzský kosmický průmysl má roční obrat 6,4 miliard. Efektivním základem spolupráce v kosmickém průmyslu je Smlouvy o spolupráci v oblasti průzkumu a využívání kosmického prostoru k mírovým účelům. Ta otevírá cestu ke spolupráci českých firem s velkými francouzskými prvokontraktory v rámci programů ESA, programů EU (Horizont 2020) a na tendry, které vypisuje Evropské kosmické centrum na Guyaně. Prioritou Francie v následujících letech je vývoj a provoz nosných raket Ariane. Na podzim 2016 proto započal projekt vývoje nové generace motorů pro tyto rakety, na jejímž vývoji budou výrazně participovat evropské firmy.

Energetický průmysl

Nejdynamičtějším odvětvím francouzské energetiky je od roku 2015 sektor OZE, přestože v energetickém mixu Francie hraje pořád druhořadou roli. Francii se daří naplňovat stanovené cíle energetické tranzice produkovat v roce 2020 až 23 % energie z OZE. V praxi se toto úsilí promítá do ambiciózních plánů zejm. na výstavbu parků větrných elektráren. V roce 2017 tak Francie např. realizuje tendr na zřízení větrných farem na atlantickém pobřeží v provincii Charente-Maritime poblíž l'île d'Oléron. Koncern EdF plánuje zvýšit svojí celosvětovou výrobu energie z OZP z nynějších 28 GW instalovaného výkonu na 50 GW v roce 2030. Každoroční investice EdF do nových kapacit OZP mají dosahovat 2-2,5 miliard euro. Koncem roku 2016 EdF vyhlásil tendr na výstavbu 3 mořských parků větrných elektráren, každý s výkonem 1,5 GW.

Neméně zajímavou oblastí je klasická a jaderná energetika. Pohlcení výrobních kapacit firmy Areva společností EdF v roce 2017 a související tlak na snižování nákladů slibuje potenciál pro nákup výrobků a služeb českých firem ze strany francouzského koncernu.

Obranný průmysl

Zvýšená bezpečnostní rizika vedou Francii k postupnému navyšování rozpočtů branně-bezpečnostních složek. Koncem roku 2015 oznámil prezident F. Hollande plán je komplexní přezbrojení policie a dalších bezpečnostních složek a nákup nové techniky pro armádu. Významnou položkou nákupů se mají stát ruční palné zbraně a střelivo, výstroj, radary a detektory. Armádní rozpočet a utrácení na nové zbraně má kontinuálně růst až do roku 2020 ze současných 32 miliard euro na výsledných 41 miliard. Na podpoře zvýšení rozpočtů bezpečnostních a obranných složek státu existuje ve Francii shoda napříč politickým spektrem. Lze proto očekávat, že poptávka po výrobcích obranného průmyslu bude pokračovat i po volebním roce 2017.

Plasty a gumárenský průmysl

Francouzský trh s kompozitními materiály roste od roku 2013 8% tempem ročně. Kompozity, které byly v minulosti doménou převážně leteckého průmyslu, nacházejí uplatnění i v dalších oborech, jako energetika a doprava. Podle statistik mezinárodního veletrhu subdodavatelů MIDEST byla v letech 2015 a 2016 poptávka po zahraničních plastových výrobcích ze strany francouzských firem nejdynamičtější ze všech odvětví. Vysoký růst si má odvětví zachovat i v následujících letech z důvodu změn ve výrobních procesech a prosazování stále většího množství kompozitních materiálů v průmyslových výrobcích.

V letech 2017-2018 jsou ve Francii naplánovány investice v rozměru 450-500 milionů euro do kapacit vývoje a výroby kompozitů – kromě francouzských, amerických a japonských firem vkládá do VaV v této oblasti prostředky i francouzský stát prostřednictvím místních klastrů zaměřených na nové materiály.

Textilní a obuvnický průmysl

Z celého odvětví byl v posledních letech nejdynamičtější sektor technických textilií. Zatímco v roce 2010 tvořil jen ¼ celkového trhu s textiliemi, v roce 2017 dosáhne, podle prognóz, 45 %. Poptávka po technických textiliích stagnuje ve stavebnictví, tahouny každoročního 4% růstu odvětví jsou ve Francii průmysl a doprava. Na místním trhu mají šanci prosadit se zejména technický textil a speciální tkaniny, které přesahují do dalších odvětví (např. automobilový letecký průmysl, stavebniny aj.).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Francouzský farmaceutický průmysl zůstává jedním z nejvýznamnějších na světě. Vývojové trendy v oblasti a světová konkurence donutily francouzské firmy vypracovat restrukturalizační plány, které mají zvýšit konkurenceschopnost francouzského farmaceutického průmyslu. Součástí plánu je i revize obchodních partnerů pro subdodávky pro výrobu léčiv, resp. přenos některých částí výroby do levnějších evropských zemí. České firmy mají příležitost se i nadále prosadit dodávkami pro francouzské nemocnice prostřednictví tendrů a státních nákupčích agentur.

Zpracovatelský průmysl

Francouzská ekonomika je v posledních letech tažena spotřebou domácností, což je i hlavní důvod toho, že poptávka po luxusním zboží nebyla výrazněji poznamenána posledními lety hospodářské stagnace. Z hlediska náročnosti a vysoké konkurence na trhu má ve Francii šanci prosadit se pouze spotřební zboží s vysokou přidanou hodnotou, kvalitním designem a, v čím dál větší míře, zakázkově výrobené.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory

Design

Čeští designéři mají ve Francii dobrou pověst a design použitelný v oblasti spotřebního a průmyslového zboží, nábytku apod. má velkou budoucnost. Francie je po Itálii druhá nevýznamnější země v oblasti designu s průnikem do dalších oborů.

Energetika

Jeden z klíčových oborů ve Francii zaslouží trvalou pozornost, jelikož je v něm řada příležitostí v oblasti subdodávek pro české firmy.

Chemický a farmaceutický průmysl

Tradiční, s ČR propojený obor.

Letecký a kosmický průmysl

Tradiční vazby mezi českými a francouzskými firmami jsou posíleny skutečností, že se ČR stala členem Evropské vesmírné agentury.

Subdodávky pro průmysl a strojírenství

Průmysl nadále zasluhuje zvýšenou pozornost, jelikož v něm nadále funguje silné propojení v oblasti subdodávek mezi Francií a českými firmami včetně zajímavých perspektiv ve vývoji a v oblasti centrálních dodávek. O české firmy je zájem hlavně v oblasti subdodávek, ale i výrobní kooperace. České firmy často uspějí tam, kde jsou potřeba rychlé dodávky a malé, speciální série (tj. i s větší přidanou hodnotou). Oblast subdodávek je zajímavá i pro další obory obrábění, hutnictví, lisy aj.

Zdravotnická technika

Francouzský trh bude nadále vysoce atraktivní a je zde i prostor v oblasti veřejných zakázek.

Životní prostředí a odpadové hospodářství

Přestože je Francie velmi vyspělý stát a sám vlastní a vyvíjí velké množství technologií, je zde prostor pro naše firmy účastnit se celé řady tendrů ať již samy nebo jako subdodavatel místních firem.

Aktuální sektorové příležitosti pro Francii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější akce pro prezentaci ČR v roce 2017

Průmyslový den českého leteckého průmyslu

Prezentace firem a klastrů českého leteckého průmyslu a B2B jednání s francouzskými partnery

21.03.2017

Paříž

Průmyslový den české energetiky

Prezentace firem českého energetického průmyslu a B2B jednání s francouzskými klastry jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů; setkání s EDF, ATMEA, Areva; společenský podnik na ZÚ

23.03.2017

Paříž

Investiční seminář

Seminář organizovaný ZÚ s podporou agentury Czechinvest o podnikání v České republice, státních pobídkách a právním prostředí pro zahraniční investory

27.04.2017

Paříž

Den české designu

Prezentace českých výrobců nábytku pro francouzské interiérové architekty, francouzský hotelový a restaurátorský sektor. B2B jednání

15.06.2017

Paříž

Prezentace a B2B jednání českých firem na leteckém veletrhu v Le Bourget

B2B jednání českých firem s jejich francouzskými protějšky na mezinárodním leteckém veletrhu Le Bourget. Jednání s leteckým klastrem Normandie Aerospace a pařížskou obchodní komorou CCI Ile-de-France.

20.06.2017

Paříž

ECLAT DE MODE - BIJORHCA

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na veletrhu designu a šperků

05.09.2017

Paříž

MAISON ET OBJET

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na veletrhu designu

12.09.2017

Paříž

ICARE EXPO 2017

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na  B2B akci v oblasti letectví

25.09.2017

Paříž

Průmyslový den v oblasti zbrojního průmyslu

Prezentace firem českého zbrojního průmyslu a B2B jednání s francouzskými partnery

2.10.2017

ČR

MIDEST

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na mezinárodním veletrhu strojírenských subdodávek

05.10.2017

Paříž

EQUIP AUTO

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na veletrhu subdodavatelů pro automobilový průmysl

21.10.2017

Paříž

Den českého IT sektoru

Prezentace firem a klastrů českého IT průmyslu v oblasti kybernetické bezpečnosti a B2B jednání s francouzskými partnery

25.10.2017

Bordeaux

MONDIAL DU BATIMENT

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na veletrhu stavebnictví

10.11.2017

Paříž

MILIPOL

Akce Czechtrade - podpora účasti českých firem na veletrhu bezpečnostního průmyslu

24.11.2017

Paříž

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: