Francie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 6. 2015

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

Obecná charakteristika

Přestože Francie vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti (okolo 10 %), nemá dostatek středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných technických pracovníků. Výsledně Francie poptává zahraniční zboží, které je náročné na množství vložené lidské práce a rovněž obory vyžadující technické znalosti a návyky.

V současné době jsou hlavními oblastmi českého vývozu dopravní prostředky a strojní zařízení. Hlavní výhodou českých exportérů jsou kvalitně technicky vzdělaní zaměstnanci a jejich dovednosti, a také schopnost flexibility v dodávkách dle požadavků zákazníků. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí své výrobní kapacity. Pokud jde o růstové obory, jedná se jednoznačně o automobilový, letecký průmysl a kosmický průmysl, dále energetiku, informatiku a biotechnologie. Ve Francii se v útlumu se nachází strojírenský, textilní a chemický průmysl a tudíž v těchto oblatech rostou dovozy na místní trh

Z regionálního pohledu pak velký potenciál pro české firmy skýtají oblasti Lyonu (výhodou je skladba průmyslu, blízkost k ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu), Toulouse a Bordeaux (zejm. z důvodu vysoké koncentrace leteckého průmyslu).

Letecký průmysl

Letecký průmysl je velmi prestižním odvětvím francouzské ekonomiky a francouzský letecký sektor je v podstatě synonymem pro evropské letectví. Po USA je Francie druhým největším světovým exportérem v tomto sektoru. V kontextu stagnující francouzské ekonomiky je letecký průmysl v dobré kondici a je chápán jako páteř francouzského průmyslu. Dobře si vedou všechny podsektory - výroba civilních a vojenských letadel i helikoptér. Výrobci a subdodavatelé v sektoru hledají alternativní a nákladově výhodnější řešení, plánovaná restrukturalizace subdodavatelských řetězců dává šanci proniknout novým dodavatelům. Čeští tradiční výrobci jsou ve Francii známí a čeští subdodavatelé získávají i v tomto odvětví na důvěryhodnosti (nutnost kvalitních a kompletních služeb, reference). V oblasti vesmírného průmyslu je perspektivním krokem vstup ČR do ESA v roce 2008. Tento sektor je však také velmi koncentrovaný (v čele je třicítka společností, které zajišťují 90% obratu odvětví) a proniknout do jejich subdodavatelských řetězců je složité a náročné na čas.

Strojírenství, výroba strojů

Francouzská strojírenská výroba patří k tradičním sektorům francouzské ekonomiky. Z důvodu konkurenceschopnosti se podniky orientují na výrobu strojů s vysokou přidanou hodnotou, ostatní zařízení jsou ve většině dovážena ze zemí, kde je výroba méně nákladově náročná. Česká průmyslová výroba má ve Francii dobrý zvuk. Francouzi oceňují spolehlivost a přesnost dodávek. Tradici má zejména dovoz zemědělských strojů. Česká výroba stále může z určité části těžit z levnější výroby na českém území a stavět se jako zařízení "druhé volby" po zavedených značkách. Vedle zavedených značek a postupů Francouzi stále hledají inovativní řešení a novinky (nyní je trendem zejména ekologická šetrnost), i zde je tedy prostor pro nové české výrobky a technologie.

Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky

Francouzští subdodavatelé mají od zavedení 35-hodinového pracovního týdne ztíženou pozici, výroba ve Francii je drahá a chybí kvalifikovaná pracovní síla. Navíc, průmyslové subdodávky ve většině zajišťují malé a střední podniky, velmi závislé na vývoji ekonomiky bez možnosti externích finančních zdrojů. Výrobci strojů nebo sami subdodavatelé proto hledají nové levnější dodavatele, a to zejména pro zpracování plechů, přesné obrábění či obrobené odlitky. V tomnto odvětví však existuje velký tlak na cenu, která se v ČR za poslední dobu (při započtení nákladů na dopravu) přiblížila k cenám výroby ve Španělsku či Itálii. Nejdůležitějším sektorem nadále zůstává automobilový průmysl i přes to, že jeho podíl na HDP v posledních letech klesá. Stále vyšší potenciál mají subdodávky pro železnice a námořní dopravu a subdodávky pro odpadové hospodářství.

Energetika, voda, odpady a životní prostředí

Francie plánuje více diversifikovat zdroje energií a dosáhnout 20 % energie z obnovitelných zdrojů předepsaných EU do r. 2020, a také zvýšit míru recyklace podnikových odpadů. Hledají se tedy nové technologie a důraz je kladen na diversifikaci dodavatelů, příp. snížení nákladů. Poptávka je podpořena státními dotacemi pro podniky i soukromé osoby.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory

Design

Čeští designéři mají ve Francii dobrou pověst a design použitelný v oblasti spotřebního a průmyslového zboží, nábytku apod. má velkou budoucnost. Francie je po Itálii druhá nevýznamnější země v oblasti designu s průnikem do dalších oborů.

Energetika

Jeden z klíčových oborů ve Francii zaslouží trvalou pozornost, jelikož je v něm řada příležitostí v oblasti subdodávek pro české firmy.

Chemický a farmaceutický průmysl

Tradiční, s ČR propojený obor.

ITC, software, inteligentní aplikace (úspora nákladů, optimalizace procesů)

Francie má dynamicky rozvíjející se trh v oblasti ITC a všeobecně je zde velmi pozitivní vztah k využívání moderních technologií a nových přístupů v oblasti řízení a optimalizace procesů a nákladů.

Letecký a kosmický průmysl

Tradiční vazby mezi českými a francouzskými firmami jsou posíleny skutečností, že se ČR stala členem Evropské vesmírné agentury.

Subdodávky pro průmysl a strojírenství

Průmysl nadále zasluhuje zvýšenou pozornost, jelikož v něm nadále funguje silné propojení v oblasti subdodávek mezi Francií a českými firmami včetně zajímavých perspektiv ve vývoji a v oblasti centrálních dodávek. O české firmy je zájem hlavně v oblasti subdodávek, ale i výrobní kooperace. České firmy často uspějí tam, kde jsou potřeba rychlé dodávky a malé, speciální série (tj. i s větší přidanou hodnotou). Oblast subdodávek je zajímavá i pro další obory obrábění, hutnictví, lisy aj.

Zdravotnická technika

Francouzský trh bude nadále vysoce atraktivní a je zde i prostor v oblasti veřejných zakázek.

Životní prostředí a odpadové hospodářství

Přestože je Francie velmi vyspělý stát a sám vlastní a vyvíjí velké množství technologií, je zde prostor pro naše firmy účastnit se celé řady tendrů ať již samy nebo jako subdodavatel místních firem.

Aktuální sektorové příležitosti pro Francii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

České velvyslanectví v Paříži každý rok organizuje minimálně jednu velkou prezentaci českých firem a jednotlivých oborů ve Francii s výraznou proexportní komponentou, zvanou „České dny“. Tento opakující se formát je příležitostí pro ekonomickou expanzi českých firem do francouzských regionů.

Nejvýznamnější akce pro prezentaci ČR v roce 2015

Veletrh designu Maison et Objet
23.01.2015  - 27.03.2015
Paříž

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky a chovu dobytka SIMA 2015 
22.02.2015  - 26.02.2015 
Paříž 

Mezinárodní veletrh kompozitních materiálů JEC 
10.03.2015  - 13.03.2015 
Paříž 

Mezinárodní veletrh nemovitostí MIPIM 2015 
10.03.2015  - 13.03.2015 
Cannes 

České dny v Dijonu 
B2B firem v strojírenství a jaderné energetice
15.04.2015  - 16.04.2015 
Dijon 

Fórum "mladých profesionálů" v oblasti zemědělství 
06.05.2015  - 07.05.2015 
Paříž 

Prezentace investičních příležitostí v ČR 
10.06.2015  - 10.06.2015 
Paříž 

B2B firem v kosmickém průmyslu 
12.06.2015  - 12.06.2015 
Paříž 

Mezinárodní pařížský aerosalon v Le Bourget
B2B firem v leteckém průmyslu 
15.06.2015  - 19.06.2015 
Paříž 

Mezinárodní veletrh odpadového hospodářství POLLUTEC Horizons 
13.10.2015  - 16.10.2015 
Paříž 

Mezinárodní zemědělsko-potravinářský veletrh SIAL 
16.10.2015  - 20.10.2015 
Paříž 

Oslavy 50. výročí navázání partnerství mezi Rennes a Brnem 
B2B firem z různých odvětví
22.10.2015  - 23.10.2015 
Rennes 

Mezinárodní strojírenský veletrh MIDEST 
17.11.2015  - 20.11.2015 
Paříž 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: