Francie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

Obecná charakteristika

Přestože Francie vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti (okolo 10 %), nemá dostatek středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných technických pracovníků. Výsledně Francie poptává zahraniční zboží, které je náročné na množství vložené lidské práce a rovněž obory vyžadující technické znalosti a návyky.

V současné době jsou hlavními oblastmi českého vývozu dopravní prostředky a strojní zařízení. Hlavní výhodou českých exportérů jsou kvalitně technicky vzdělaní zaměstnanci a jejich dovednosti, a také schopnost flexibility v dodávkách dle požadavků zákazníků. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí své výrobní kapacity. Pokud jde o růstové obory, jedná se jednoznačně o automobilový, letecký průmysl a kosmický průmysl, dále energetiku, informatiku a biotechnologie. Ve Francii se v útlumu se nachází strojírenský, textilní a chemický průmysl a tudíž v těchto oblatech rostou dovozy na místní trh

Z regionálního pohledu pak velký potenciál pro české firmy skýtají oblasti Lyonu (výhodou je skladba průmyslu, blízkost k ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu), Toulouse a Bordeaux (zejm. z důvodu vysoké koncentrace leteckého průmyslu).

Letecký a vesmírný průmysl

Letecký průmysl je velmi prestižním odvětvím francouzské ekonomiky a francouzský letecký sektor je v podstatě synonymem pro evropské letectví. Po USA je Francie druhým největším světovým exportérem v tomto sektoru. V kontextu stagnující francouzské ekonomiky je letecký průmysl v dobré kondici a je chápán jako páteř francouzského průmyslu. Dobře si vedou všechny podsektory - výroba civilních a vojenských letadel i helikoptér. Výrobci a subdodavatelé v sektoru hledají alternativní a nákladově výhodnější řešení, plánovaná restrukturalizace subdodavatelských řetězců dává šanci proniknout novým dodavatelům. Čeští tradiční výrobci jsou ve Francii známí a čeští subdodavatelé získávají i v tomto odvětví na důvěryhodnosti (nutnost kvalitních a kompletních služeb, reference). Čeští subdodavatelé mají příležitost spolupracovat s koncernem Airbus, který po oživení civilní letecké dopravy v roce 2014, dosáhl v roce 2015 rekordních výsledků s 850 objednávkami na nové stroje. Koncern plánuje do roku 2019 provést revizi své dodavatelské sítě a získat nové subdodavatele s cenově dostupnějšími řešeními.

V oblasti vesmírného průmyslu je perspektivním krokem vstup ČR do ESA v roce 2008. Tento sektor je však také velmi koncentrovaný (v čele je třicítka společností, které zajišťují 90% obratu odvětví) a proniknout do jejich subdodavatelských řetězců je složité a náročné na čas. Francie je nejvýznamnějším evropským hráčem v kosmickém odvětví s financováním této oblasti v rozsahu 2,2 miliardy euro ročně, z toho 863 milionů euro tvoří příspěvek Francie do programů ESA. Francouzský kosmický průmysl má roční obrat 6,4 miliard. Vzhledem k tomu, že české firmy se mohou podílet na kosmických programech pouze ve spolupráci se silnějšími partnery, francouzské firmy jim umožňují dosáhnout na zakázky v rámci programů ESA, programů EU (Horizont 2020) a na tendry, které vypisuje Evropské kosmické centrum na Guyaně.

Strojírenství, výroba strojů

Francouzská strojírenská výroba patří k tradičním sektorům francouzské ekonomiky. Z důvodu konkurenceschopnosti se podniky orientují na výrobu strojů s vysokou přidanou hodnotou, ostatní zařízení jsou ve většině dovážena ze zemí, kde je výroba méně nákladově náročná. Česká průmyslová výroba má ve Francii dobrý zvuk. Francouzi oceňují spolehlivost a přesnost dodávek. Tradici má zejména dovoz zemědělských strojů. Česká výroba stále může z určité části těžit z levnější výroby na českém území a stavět se jako zařízení "druhé volby" po zavedených značkách. Vedle zavedených značek a postupů Francouzi stále hledají inovativní řešení a novinky (nyní je trendem zejména ekologická šetrnost), i zde je tedy prostor pro nové české výrobky a technologie.

Automobilová doprava

Automobilový sektor se stal v roce 2015 tahounem průmyslové výroby ve Francii a zvyšující se počet registrací nových vozů ve Francii naznačuje, že bude růst i v roce 2016. Koncern PSA plánuje v následujících letech přechod na novou generaci modulárních platforem, hodlá navýšit podíl subdodávek (ze současných 60 %) a změnit dodavatelský systém. V této souvislosti se otevírá příležitost pro české firmy zapojit se do nově vznikajícího řetězce subdodavatelů pro PSA a navázat nová partnerství s francouzskými strojírenskými firmami v tomto oboru.

Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky

Francouzští subdodavatelé mají od zavedení 35-hodinového pracovního týdne ztíženou pozici, výroba ve Francii je drahá a chybí kvalifikovaná pracovní síla. Navíc, průmyslové subdodávky ve většině zajišťují malé a střední podniky, velmi závislé na vývoji ekonomiky bez možnosti externích finančních zdrojů. Výrobci strojů nebo sami subdodavatelé proto hledají nové levnější dodavatele, a to zejména pro zpracování plechů, přesné obrábění či obrobené odlitky. V tomnto odvětví však existuje velký tlak na cenu, která se v ČR za poslední dobu (při započtení nákladů na dopravu) přiblížila k cenám výroby ve Španělsku či Itálii. Nejdůležitějším sektorem nadále zůstává automobilový průmysl i přes to, že jeho podíl na HDP v posledních letech klesá. Stále vyšší potenciál mají subdodávky pro železnice a námořní dopravu a subdodávky pro odpadové hospodářství.

Plasty, kompozitní materiály a gumárenský průmysl

Francouzský trh s kompozitními materiály roste od roku 2013 8% tempem ročně. Vysoký růst si má odvětví zachovat i v následujících letech. Kompozity, které byly v minulosti doménou převážně leteckého průmyslu, nacházejí uplatnění i v dalších oborech, jako energetika a doprava. V letech 2017-2018 jsou ve Francii naplánovány investice v rozměru 450-500 milionů euro do kapacit vývoje a výroby kompozitů – kromě francouzských, amerických a japonských firem vkládá do VaV v této oblasti prostředky i francouzský stát prostřednictvím místních klastrů zaměřených na nové materiály.

Obranný průmysl

Zvýšená bezpečnostní rizika vedou Francii k postupnému navyšování rozpočtů branně-bezpečnostních složek. Koncem roku 2015 oznámil prezident F. Hollande záměr navýšit obrannou a bezpečnostní kapitolu státního rozpočtu o dalších 600 milionů eur. Součástí plánu je komplexní přezbrojení policie a dalších bezpečnostních složek a nákup nové techniky pro armádu. Významnou položkou nákupů se mají stát ruční palné zbraně a střelivo, výstroj, radary a detektory.

Energetika, voda, odpady a životní prostředí

Francie plánuje více diversifikovat zdroje energií a dosáhnout 20 % energie z obnovitelných zdrojů předepsaných EU do r. 2020, a také zvýšit míru recyklace podnikových odpadů. Hledají se tedy nové technologie a důraz je kladen na diversifikaci dodavatelů, příp. snížení nákladů. Poptávka je podpořena státními dotacemi pro podniky i soukromé osoby.

Nejdynamičtějším odvětvím francouzské energetiky je od roku 2015 sektor OZP, přestože v energetickém mixu Francie hraje pořád druhořadou roli. Koncern EdF plánuje zvýšit svojí celosvětovou výrobu energie z OZP z nynějších 28 GW instalovaného výkonu na 50 GW v roce 2030. Každoroční investice EdF do nových kapacit OZP mají dosahovat 2-2,5 miliard euro. Koncem roku 2016 plánuje EdF vyhlásit tendr na výstavbu 3 mořských parků větrných elektráren, každý s výkonem 1,5 GW.

Textilní a obuvnický průmysl

Z celého odvětví byl v posledních letech nejdynamičtější sektor technických textilií. Zatímco v roce 2010 tvořil jen 1/4 celkového trhu s textiliemi, v roce 2014 už 40 %. Poptávka po technických textiliích stagnuje ve stavebnictví, tahouny každoročního 4% růstu odvětví jsou ve Francii průmysl a doprava. Na místním trhu mají šanci prosadit se zejména technický textil a speciální tkaniny, které přesahují do dalších odvětví (např. automobilový letecký průmysl, stavebniny aj.)

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Francouzský farmaceutický průmysl s obratem 53 miliardy euro v roce 2014 zůstává jedním z nejvýznamnějších na světě. Vývojové trendy v oblasti a světová konkurence donutily francouzské firmy vypracovat restrukturalizační plány, které mají zvýšit konkurenceschopnost francouzského farmaceutického průmyslu. Součástí plánu je i revize obchodních partnerů pro subdodávky pro výrobu léčiv, resp. přenos některých částí výroby do levnějších evropských zemí.

České firmy mají příležitost se i nadále prosadit dodávkami pro francouzské nemocnice prostřednictví tendrů a státních nákupčích agentur.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory

Design

Čeští designéři mají ve Francii dobrou pověst a design použitelný v oblasti spotřebního a průmyslového zboží, nábytku apod. má velkou budoucnost. Francie je po Itálii druhá nevýznamnější země v oblasti designu s průnikem do dalších oborů.

Energetika

Jeden z klíčových oborů ve Francii zaslouží trvalou pozornost, jelikož je v něm řada příležitostí v oblasti subdodávek pro české firmy.

Chemický a farmaceutický průmysl

Tradiční, s ČR propojený obor.

Letecký a kosmický průmysl

Tradiční vazby mezi českými a francouzskými firmami jsou posíleny skutečností, že se ČR stala členem Evropské vesmírné agentury.

Subdodávky pro průmysl a strojírenství

Průmysl nadále zasluhuje zvýšenou pozornost, jelikož v něm nadále funguje silné propojení v oblasti subdodávek mezi Francií a českými firmami včetně zajímavých perspektiv ve vývoji a v oblasti centrálních dodávek. O české firmy je zájem hlavně v oblasti subdodávek, ale i výrobní kooperace. České firmy často uspějí tam, kde jsou potřeba rychlé dodávky a malé, speciální série (tj. i s větší přidanou hodnotou). Oblast subdodávek je zajímavá i pro další obory obrábění, hutnictví, lisy aj.

Zdravotnická technika

Francouzský trh bude nadále vysoce atraktivní a je zde i prostor v oblasti veřejných zakázek.

Životní prostředí a odpadové hospodářství

Přestože je Francie velmi vyspělý stát a sám vlastní a vyvíjí velké množství technologií, je zde prostor pro naše firmy účastnit se celé řady tendrů ať již samy nebo jako subdodavatel místních firem.

Aktuální sektorové příležitosti pro Francii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

České velvyslanectví v Paříži každý rok organizuje minimálně jednu velkou prezentaci českých firem a jednotlivých oborů ve Francii s výraznou proexportní komponentou, zvanou „České dny“. Tento opakující se formát je příležitostí pro ekonomickou expanzi českých firem do francouzských regionů.

 

Nejvýznamnější akce pro prezentaci ČR v roce 2016

 

Veletrh designu Maison et Objet

22.01.2016 – 26.01.2016 a 02.09.2016 – 06.09.2016

Paříž

 

Den českého obranného průmyslu

18.2.2016

Paříž, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Mezinárodní veletrh kompozitních materiálů JEC 2016

08.03.2016 – 10.03.2016

Paříž

 

Mezinárodní veletrh nemovitostí MIPIM 2016

15.03.2016 – 18.03.2016

Cannes

 

Rail Industry Meeting – B2B akce v oblasti železniční dopravy

16.03.2016-17.03.2016

Lille

 

Prezentace investičních příležitostí v ČR

13.04.2016

Paříž, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Citext - B2B akce v oblasti technických textilií

27.04.2016-28.04.2016

Troyes

 

Průmyslový den v oblasti jaderného strojírenství

18.05.2016

Paříž, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Mezinárodní veletrh obranného průmyslu EUROSATORY 2016

13.06.2016 –17.06.2016

Paříž

 

Mezinárodní zemědělsko-potravinářský veletrh SIAL 2016

16.10.2016 – 20.10.2016

Paříž

 

Mezinárodní veletrh odpadového hospodářství POLLUTEC 2016

29.11.2016 – 02.12.2016

Lyon

 

Aeromart - B2B akce v oblasti leteckého průmyslu

29.11.2016-101.12.2016

Toulouse

 

Mezinárodní strojírenský veletrh MIDEST 2016

06.12.2016 – 09.12.2016

Paříž

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: